Audit

Jaarverslag Aw: slimmer toezicht

Jaarverslag Aw: slimmer toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt dat het mogelijk is om slimmer toezicht te houden, met een kleinere informatieuitvraag en dus ook minder administratieve lasten, zonder dat dit hoeft te leiden tot een vermindering van het toezicht. In het jaarverslag 2017...

Commissaris, cultuur en de accountant

Commissaris, cultuur en de accountant

Hoe bereid je je als commissaris voor op het gesprek met de accountant over cultuur? Muel Kaptein, partner bij KPMG, heeft tien vragen geformuleerd die commissarissen zichzelf kunnen stellen over dit thema.  De tijd om als commissaris verantwoordelijkheid te nemen...

Meestal geen bestuursverslag bij jaarstukken

Meestal geen bestuursverslag bij jaarstukken

Nederlandse bedrijven zijn niet helder over hun financiële situatie. Veel ondernemingen zijn laat met informatie over hun activiteiten en winsten, en houden die informatie ook nog eens summier. Bij de jaarstukken ontbreekt vaak essentiële informatie, zoals een...

Jaarverslag, RvC en stakeholders

Jaarverslag, RvC en stakeholders

Gebruik de jaarcijfers als toetsmoment. Drie punten om van de jaarrekening een moment te maken om de werkwijze aan te scherpen. Het is de periode waarin in een van de komende RvT/RvC vergaderingen wordt teruggekeken naar de cijfermatige resultaten van vorig jaar. De...