Congres Medezeggenschap en Governance (12 december)

Other Events
Maatschappelijke verantwoordelijkheid: nieuwe regels, een nieuw gesprek? Met het vierde jaarcongres op rij zet de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) op 12 december 2018 een traditie neer in het organiseren van een inspirerend congres.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en ondernemingen komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. Nieuwe regels zetten onderwerpen als het (top)beloningsbeleid en laagdrempelige en duurzame arbeid op de gezamenlijke agenda van bestuurders, toezichthouders (RvC/RvT) en ondernemingsraden. Maar regels bieden slechts een opstap voor het aangaan van de (ook ethische) vraagstukken waar de Governance voor staat.
Of u nu actief bent in de profit- of non profit, de relatie met de samenleving en het actief toetsen van besluiten op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie vragen meer en meer uw aandacht.

Tijdens deze middag zullen de heren Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Camiel Selker, medeoprichter en partner van Focus Orange en co-auteur van het boek “Bovenbazen”, hun kennis en observaties met ons delen. De deelnemers worden actief betrokken in het gesprek over de relatie tussen organisatie, maatschappij (sociaal contract) en topbeloning. Dit gebeurt o.a. door rondetafelgesprekken aan de hand stellingen, zodat we samen onze opvattingen kunnen delen en aanscherpen. Na het plenaire gedeelte werken we het een en ander praktisch uit in interactieve workshops, waaruit u een keuze kunt maken.
{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})