'Vrouwelijke commissarissen zien verbetermogelijkheden'

Articles

Vrouwelijke commissarissen zien voldoende aspecten die verbetering behoeven. Bijvoorbeeld lacunes in raden van commissarissen, informatievoorziening en teamrollen in raad van bestuur.

Op basis van de 9de editie (2017-2018) van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissenbenchmarkonderzoek van Aalt Klaassen en Herbert Rijken zien de vrouwelijke commissarissen genoeg verbetermogelijkheden. Van alle onderzochte aandachtgebieden vinden zij dat er voor het totaal aantal (deel) gebieden bij 38% een duidelijke verbetering wenselijk is tegen 35% voor alle onderscheiden sectoren/benchmarks gemiddeld. 

Zie ook: Topvrouwen dwing je niet af

Op de genoemde aandachtgebieden zijn de hoogste verbeterpercentages bij de vrouwelijke commissaris:

•             83%: opvullen lacunes in RvC;

•             83%: informatievoorziening;

•             83%: RvC en eigen budget;

•             67%: teamrollen in RvB; en

•             63%: technische competenties in RvC (bestuurlijke ervaring, finance-kennis, ICT-kennis, HR-kennis, etc.).

 

Overall verbeterpercentages van commissarissen en niet-commissarissen bij een aantal sectoren/benchmarks

Op hoofdlijnen is het verbeterpercentage van de vrouwelijke commissaris vergeleken met het gemiddelde:

•             min of meer gelijk bij:

- samenwerking binnen de RvC;

- commissariaat op hoofdlijnen;

- relatie met externe toezichthouder;

- opvullen lacunes in RvC;

- relatie RvC met selectie- en remuneratiecommissie; en

- honorering commissariaat.

•             lager bij:

- agendering diversiteit;

- relatie met controlerend accountant;

- relatie RvC met auditcommissie;

- invulling teamrollen door de commissaris zelf;

- RvC en deel werkgeversrol;

- samenwerking tussen RvB en RvC; en

- activiteiten informatievoorziening.

•             hoger bij:

- deel van de activiteiten van de RvC (evaluatie en selectie RvC en RvB);

- technische competenties in RvC;

- teamrollen RvC en RvB; en

- eigen budget RvC.

Meer resultaten kun je vinden in het deelonderzoek.

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})