Lid van raad van toezicht Amateurvoetbal

Vacancies
Organisatie: KNVB
Plaats: Zeist
Regio: Utrecht
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

De KNVB is een vereniging met daarbinnen een sectie betaald voetbal (BV) en een sectie amateurvoetbal (AV). Onderwerpen die het belang van amateurvoetbal en /of betaald voetbal overstijgen worden in gezamenlijkheid behandeld. In veel gevallen geldt immers dat de top van invloed is op de breedte en de breedte op de top. De sectie amateurvoetbal kent een Raad van Toezicht (RvT), een directeur-bestuurder en een Ledenraad.

De Ledenraad bestaat uit 30 personen die via een getrapt systeem van kieskringen door de 1,2 miljoen leden worden gekozen. Voor het bewaken van de uitvoering van het vastgestelde beleid benoemt de Ledenraad een Raad van Toezicht. Deze telt vijf leden en houdt primair toezicht op de uitvoering van het beleid en de financiële huishouding. De RvT benoemt, beoordeelt en -in voorkomend geval- schorst en ontslaat de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht amateurvoetbal kent zijn evenknie in de Raad van Commissarissen betaald voetbal. De RvT en de Raad van Commissarissen vormen samen de Vergadering van Toezichthouders.

Per 5 december 2018 is de KNVB op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht amateurvoetbal.

Belangstellenden kunnen hun interesse tot en met 3 november kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen naar Gasseling Search.nl. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})