Lid raad van toezicht

Vacancies
Organisatie: St. Huis ter Leede
Plaats: Leerdam
Regio: Zuid-Holland
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

St. Huis ter Leede zoekt een kandidaat

Lid Raad van Toezicht (m/v)

Huis ter Leede is een stichting met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit representanten van de participerende kerken in de Stichting en op voordracht van de cliëntenraad en de ondernemingsraad.
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de principes van de Governancecode Zorg.

De geschikte kandidaat:

 • Heeft affiniteit met het zorgproces;
 • Kent de zorgsector en de landelijke en regionale ontwikkelingen;
 • Heeft inzicht in het bestuurlijk functioneren van zorgorganisaties;
 • Heeft affiniteit met de rol van toezichthouder;
 • Weet met hoge betrokkenheid voldoende distantie op te brengen om een toetsende en adviserende rol in te vullen;
 • Heeft verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Heeft het vermogen grote lijnen in de gaten te houden;
 • Kan middels beperkte informatie tot een onafhankelijk oordeel komen;
 • Beschikt over de communicatieve vaardigheden om in dialoog met de directie tot een uitwisseling van ideeën en standpunten te komen;
 • Heeft bij voorkeur een netwerk in de kerkelijke en/of maatschappelijke en/of politieke omgeving;
 • Is bij voorkeur belijdend lid van één van de kerkgenootschappen die de kiesgroepen vormen.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad heeft een kandidaat met deskundigheid op het gebied van (zorg-)vastgoed de voorkeur.

De benoemingsperiode geldt voor een periode van vier jaar en kan maximaal eenmaal verlengd worden. Gemiddeld zevenmaal per jaar komt de Raad ter vergadering bijeen.

De leden ontvangen een vergoeding conform de WNT.

Heb je interesse? Stuur je schriftelijke sollicitatie inclusief CV vóór 16 november a.s. naar
Huis ter Leede, t.a.v. RvT / dhr. A.B. van Doorn, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam of per e-mail: yvonne.kazen@huisterleede.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. A.B. van Doorn, voorzitter RvT. Tel. 06 - 30 12 68 26. 

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})