Twee leden raad van toezicht

Vacancies
Organisatie: CMO STAMM
Plaats: Groningen
Regio: Groningen
Land: Nederland

CMO STAMM is het kenniscentrum voor sociaal maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe zijn onderdeel van CMO STAMM. Samen met onze partners creëren wij innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee doet. Dat is wat ons drijft.

De organisatie richt  zich op belangrijke thema’s in de samenleving als leefbaarheid, krimp, aardbevingen, burgerkracht, overheidsparticipatie, wonen, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs. Belangrijke opdrachtgevers zijn provincies Groningen en Drenthe, gemeenten en maatschappelijke organisaties. In toenemende mate weten ook bewoners ons te vinden.

We signaleren trends en ontwikkelingen, agenderen, initiëren, innoveren en realiseren. Altijd onafhankelijk. Met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen. Zo realiseren we oplossingen met impact.

Bij CMO STAMM werken een kleine 50 mensen; 40 medewerkers in de functie van onderzoeker en/of adviseur. Onze medewerkers zijn enthousiaste en gemotiveerde professionals die de bewuste keuze maken om werk op zich te nemen ‘dat ertoe doet’. De organisatie kent een open en proactieve cultuur, waarin resultaat, eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en lef voorop staan.

De raad van toezicht is vanwege het aflopen van de termijnen op zoek naar twee nieuwe leden van de raad van toezicht.

Functie

Als lid van de Raad van Toezicht inspireer en versterk je onze organisatie, ondermeer als sparringpartner van de directeur-bestuurder bij strategische vraagstukken. Je ziet toe op het bestuur van de organisatie in een dynamische maatschappelijke omgeving. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht werkt volgens de governance code.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aan de hand van een rooster van aftreden kan deze periode één keer verlengd worden. De Raad van Toezicht vergadert vier à vijf keer per jaar. Voor het bijwonen van de vergaderingen is een vacatieregeling op basis van vergoeding van de onkosten vastgesteld. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Wij streven naar diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden per 1 januari 2019 benoemd.

Profielschets nieuwe leden

CMO STAMM zoekt twee toezichthouders ‘nieuwe stijl’ met één van de volgende profielen: leiderschap & organisatieontwikkeling & innovatie, financiën & maatschappelijke impact, wonen en/of openbaar bestuur.

Als lid van de Raad van Toezicht:

  • Voel je je verbonden met de missie en visie van onze organisatie;
  • Beschik je over ruime aantoonbare bestuurlijke en/of management ervaring en ben je in staat om met ‘gepaste afstand’ als klankbord voor de directeur-bestuurder te fungeren;
  • Beschik je over een relevant netwerk in het Noorden, in het bijzonder in Groningen en/of Drenthe;
  • Ben je een stevige persoonlijkheid, open, kritisch, constructief en besluitvaardig in teamverband;
  • Onafhankelijk, vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

Belangstelling?

Kandidaten die zich herkennen in bovenstaand profiel kunnen vóór 11 november 2018 een schriftelijke motivatie voorzien van CV  sturen naar het secretariaat van de Raad van Toezicht van CMO STAMM: d.vankooten@cmostamm.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie van de Raad van Toezicht, de heer Otto van der Galiën via 0651336041 of ottovandergalien@bijzon.nl.

Voor inhoudelijke informatie over de organisatie kun je contact opnemen met mevrouw Y. Turenhout, directeur-bestuurder via 06-13583227 of y.turenhout@cmostamm.nl. Tevens kunt u een informatiepakket opvragen.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op vrijdag 7 december 2018.

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})