Lid raad van toezicht Robuust

Vacancies
Organisatie: Robuust
Plaats: EIndhoven
Regio: Noord-Brabant
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

Robuust is een onafhankelijk regionaal georganiseerde advies- en netwerkorganisatie, die een bijdrage levert aan het realiseren van drie doelstellingen; toename van gezondheid, betere kwaliteit van zorg, tegen lagere kosten. Onderliggende kernwaarden zijn daarbij dat de oplossingsrichting duurzaam is, de samenhang toeneemt en ontzorgen stevig op de agenda komt. Daarbij gaan we er vanuit dat de oplossingsrichtingen van de bovenstaande maatschappelijke doelstellingen gevonden kunnen worden in co-creatie en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Raad van Toezicht
Robuust kent een RvT-model. In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van een lid van de huidige raad, is de organisatie op zoek naar een nieuw lid.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie. De Raad baseert zich daarbij niet louter op de bestuurder maar kijkt ook zelfstandig naar de organisatie en haar omgeving. De Raad is klankbord voor de directeur/bestuurder in voorgenomen beleidsbeslissingen. De Raad staat open voor signalen van belanghebbenden en geeft feedback via de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder werken volgens de principes van de zorgbrede governancecode.

Robuust is op zoek naar een kritische en onafhankelijke geest met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Van belang daarbij is het vermogen om de juiste balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid, alsmede tussen inspireren en controleren.
Noodzakelijke eigenschappen zijn verder: integriteit, ondernemingszin, verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen opereren als lid van een team.

Verder vragen wij actuele of recente ervaring in of met de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Kennis van organiseren in netwerken en een relevant netwerk op het snijvlak van eerstelijnszorg, publieke gezondheid, tweedelijnsaanbod, wonen en welzijn in Zuid-Nederland wordt als een belangrijke pré beschouwd.

Leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. Er vindt 6 keer per jaar een overleg plaats van ongeveer 2 uur. Alle overleggen vinden plaats op het kantoor van Robuust in Eindhoven.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ans Hermans, voorzitter Raad van Toezicht of Patrick Ernst, directeur-bestuurder Robuust. Beiden zijn te bereiken via e-mail info@rosrobuust.nl of via telefoon (085) 401 81 85.

Reageren
Als je geïnteresseerd bent in deze functie, kun je tot 30 november 2018  per e-mail reageren naar mevrouw A. Hermans, voorzitter Raad van Toezicht, via e-mail info@rosrobuust.nl

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})