Lid raad van toezicht Katholieke Pabo Zwolle (KPZ)

Vacancies
Organisatie: Katholieke Pabo Zwolle (KPZ)
Plaats: Zwolle
Regio: Overijssel
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

De Raad van Toezicht van Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) zoekt per 1 januari 2019 een lid voor de Raad van Toezicht met de portefeuille Financiën.

Inleiding
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige en specialistische hogeschool gericht op het primair onderwijs, met ruim 650 bachelor- en 250 masterstudenten. Daarnaast verzorgt KPZ jaarlijks diverse vormen van professionalisering voor ruim 1300 leraren en schoolleiders. Studenten en cursisten waarderen KPZ al jaren als één van de beste opleidingen van Nederland.

KPZ is persoonlijk, uitzonderlijk, ontwikkelend en verbindend en bestaat uit de onderdelen: Opleidingen, Kenniscentrum, Centrum voor Ontwikkeling en de Stafondersteuning.

KPZ werkt intensief samen met het werkveld en andere partners aan onderwijs van morgen en de toekomst. Vanuit een professionele identiteit werkt KPZ aan (sociale) innovaties en vernieuwingen en sluit aan bij actuele ontwikkeling van werkgevers, binnen het onderwijs en de maatschappij.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (vijf leden) heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.

Profielschets Raad van Toezicht Katholieke Pabo Zwolle

Functieomschrijving
Als lid van de Raad van Toezicht van KPZ met de portefeuille Financiën wordt van u verwacht dat u vanuit een erkende deskundige ervaring op het gebied van juridische bedrijfsvoering en financiën een stevige gesprekspartner bent voor de Voorzitter College van Bestuur.

Als lid van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht adviseert u de Raad als het gaat om bestuurlijke financiële keuzen. Dat vraagt om overzicht, inzicht en het vermogen om (strategische) keuzen met behulp van scenario’s adequaat te onderbouwen en de financiële risico’s te benoemen.

In uw analyserende en adviserende rol naar de bestuurder en de directie bent u tevens gesprekspartner als lid van de auditcommissie voor de afdeling Financiën (controller, planning & control, financiële administratie).

Je combineert een duidelijke visie met een zakelijke, bedrijfsmatige aanpak en houdt toezicht op de benodigde (strategische) veranderingsprocessen die moeten leiden tot een modern ingerichte organisatie die de samenwerking en verantwoording met de buitenwereld op een financieel en juridisch verantwoorde wijze vormgeeft vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Raad. U behoudt het evenwicht tussen betrokkenheid en toezicht.

Je werkt actief aan de sfeer en cultuur van de organisatie en u bewaakt zorgvuldig de synergie tussen Bestuur en Toezicht.

Functie-eisen
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

  • affiniteit heeft met onderwijs en maatschappelijk gedrag van een onderwijsinstelling;
  • gevoel heeft voor de bedrijfscultuur van een hogeschool;
  • academisch werk- en denkniveau heeft;
  • een bedrijfskundige of bedrijfseconomische academische opleiding heeft behaald met meer dan gemiddelde belangstelling voor juridische en/of informatietechnologie-aspecten;
  • ruime ervaring heeft opgedaan in een integraal verantwoordelijke directie- of bestuurspositie in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie, in het publieke domein of in de zakelijke dienstverlening;
  • ervaring heeft als portefeuillehouder financiën, informatietechnologie en/of juridische bedrijfsvoering, waaronder nadrukkelijk ook ervaring met HR-beleidsgebieden.

Reageren en procedure 
Je wordt nadrukkelijk gevraagd in te gaan op de functie-eisen. Je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kun je tot en met 18 november 2018 richten aan de heer P. Verleg per mail (w.deboer@kpz.nl / secretariële ondersteuning Raad van Toezicht).

Informatie 
Inlichtingen over deze vacature kun je inwinnen bij de heer Peter Verleg (voorzitter RvT) via telefoonnummer 06 – 5398 4369. Meer informatie over KPZ en de RvT kunt u vinden op www.kpz.nl.

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})