Lokalis zoekt lid raad van toezicht

Vacancies
Organisatie: Lokalis
Plaats: Utrecht
Regio: Utrecht
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

Lokalis zoekt een nieuw lid voor de raad van toezicht.

Lokalis is sinds 1 januari 2015 de Utrechtse buurtteamorganisatie voor basishulp aan jongeren en gezinnen. Alle Utrechtse jongeren en gezinnen met vragen over opvoeden, schulden, gedragsproblematiek van kinderen, omgaan met een beperking, psychische problemen, echtscheiding, huiselijk geweld en meer kunnen terecht bij de 20 buurtteams.

Bestuur en de raad van toezicht
De directeur-bestuurder bestuurt de stichting en is integraal verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de stichting en het resultaat van de organisatie. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Zij staat de bestuurder met advies terzijde. Jongeren en gezinnen van Utrecht, hun vragen, hun omgeving en hun potentieel bepalen, naast landelijke en stedelijke/regionale ontwikkelingen, de strategische RvT-agenda voor de komende jaren. De raad bestaat uit vijf leden met verschillende maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. De vergoeding bedraagt 5000 euro per jaar.

Wat vraagt Lokalis van leden?
• Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad terzijde te staan;
• Relevante kennis over transitiemanagement in het sociale domein in relatie tot de functie van toezichthouder;
• Algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, kennis over good governance;
• Affiniteit met de zorg voor jeugd in het algemeen en de doelstellingen van de Buurtteamorganisatie Jeugd & Gezin in het bijzonder;
• Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; geen andere functies te vervullen die in strijd zijn met de belangen van de stichting.
• Het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de voorgelegde aangelegenheden;
• Voldoende tijd om beschikbaar te zijn voor deze functie.

Belangstelling?
Reacties kunnen tot uiterlijk 23 december 2018 worden gemaild aan henneliesverboon@lokalis.nl. Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Richard Andringa, voorzitter Raad van Toezicht, 06-21844443.
De gesprekken vinden plaats op donderdag 24 en donderdag 31 januari 2019.

 

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})