Het Cultuurgebouw zoekt lid raad van toezicht

Vacancies
Organisatie: Het Cultuurgebouw
Plaats: Hoofddorp
Regio: Noord-Holland
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

Het Cultuurgebouw is op zoek naar een

Lid van de raad van toezicht - ICT & Social Media

De raad van toezicht (RvT) van Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer bestaat uit maximaal 5 personen inclusief de voorzitter. De RvT heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen Het Cultuurgebouw. Tevens fungeert de RvT als werkgever voor de bestuurder en staat de bestuurder bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De RvT heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie  en ziet toe op de financiële positie. De raad van toezicht en Het Cultuurgebouw werken volgens de Governance Code Cultuur. Daarnaast worden de uitgangspunten van de gemeente Haarlemmermeer nadrukkelijk meegenomen in de werkwijze. De raad vergadert vier à vijf keer per jaar in Hoofddorp. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar.

Algemeen profiel

Voor elke lid van de raad van toezicht geldt het volgende:

 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder of bestuurder.
 • Houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en weet de juiste vragen te stellen.
 • Weet wat er in de samenleving speelt en weet dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten.
 • Heeft kennis en ervaring met kunst en cultuur en/of onderwijs.
 • Functioneert op strategisch niveau.
 • Weet afstand te bewaren tot de professionele organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
 • Communiceert helder en is klankbord voor de bestuurder.
 • Weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken.
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de bestuurder en de andere leden van de Raad van Toezicht de spiegel voor te houden.
 • Is een teamspeler en ziet de Raad van Toezicht ook als een team.
 • Is bereid zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen.
 • Beschikt over ruime managementervaring gekoppeld aan een academisch denk- en werkniveau.
 • Is bij voorkeur afkomstig uit en/of verbonden met de Haarlemmermeer.

Specifiek profiel

Specifiek voor deze positie vraagt Het Cultuurgebouw expertise op het gebied van ICT en Social Media.

 • Ruime ervaring met en kennis van ICT en digitale informatievoorziening op strategisch niveau, waaronder wordt verstaan ervaring met selectie en implementatie van ICT platforms en – toepassingen,  en het management van het ICT-beheer en het risicomanagement;
 • Ervaring met digitale communicatie;
 • Kennis en ervaring met het professioneel gebruik van Social Media
 • Vanwege de huidige samenstelling, streeft de RvT naar diversiteit.

Belangstelling?

Stuur dan uiterlijk 2 december a.s. je motivatiebrief met CV naar bestuurssecretariaat@hetcultuurgebouw.nl . Voor informatie kun je contact opnemen met Michael Amende, lid van de raad van toezicht 06-51704778.

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})