ZGR zoekt lid raad van toezicht

Vacancies
Organisatie: ZGR
Plaats: Raalte
Regio: Overijssel
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

ZGR is op zoek naar een lid van de raad van toezicht met een specifiek profiel, gelet op het feit dat in het komend jaar een huidig lid afscheid neemt in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn. ZGR zoekt een kandidaat die in staat is om in gepaste balans de rol als gesprekspartner van de Centrale Cliëntenraad te combineren met het onafhankelijk lidmaatschap van de raad van toezicht ‘zonder last of ruggespraak’.

Daarnaast brengt het te verwerven lid ruime deskundigheid in op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg en zal deel uitmaken van de commissie kwaliteit en veiligheid op het moment dat het huidige lid vertrekt.

Vanuit de missie en strategie van ZGR houdt de raad van toezicht van ZGR op een actieve manier toezicht en adviseert gevraagd én ongevraagd de directeur-bestuurder. ZGR past de Zorgbrede Governancecode toe. De raad van toezicht vergadert gemiddeld zes tot tien keer per jaar in de avonduren. Daarnaast organiseert de raad van toezicht jaarlijks een aantal thema-avonden om tot verdere verdieping te komen. Ook dient rekening gehouden te worden met zaken als werkbezoeken en scholingsdagen.


Functie-eisen
  • binding heeft met het Sallandse verzorgingsgebied van de organisatie;
  • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
  • aantoonbare affiniteit heeft met en inzicht heeft in het bestuurlijk functioneren van een zorgorganisatie;
  • met een hoge betrokkenheid voldoende distantie weet op te brengen om een toetsende en adviserende rol te vervullen;
  • beschikt over de communicatieve vaardigheden om in dialoog met de directeur-bestuurder tot een uitwisseling van ideeën en standpunten te komen;
  • oog heeft voor de maatschappelijke context waarin de organisatie opereert en in zijn/haar adviezen en keuzes rekening houdt met het verwerven of behouden van maatschappelijk draagvlak.

Specifiek profiel aandachtsgebied cliëntenraad

  • zowel professioneel als op persoonlijk vlak het “mensdenken” centraal stelt en als zodanig een tegengewicht vormt voor het “systeemdenken”. U heeft aantoonbare brede ervaring op het terrein rond zorg en cliënten;   
  • vanuit het cliëntperspectief agendapunten kunt benaderen en hiervoor draagvlak kunt creëren binnen de raad van toezicht.                  

 Specifiek profiel aandachtsgebied kwaliteitszorg en veiligheid

  • beschikt over relevante en actuele kennis en deskundigheid met betrekking tot maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen in de langdurige zorg en innovaties op het gebied van kwaliteit van zorg en kwaliteitsmanagementsystemen.
  • bekend bent met het zorginhoudelijke primaire proces, kwaliteit en veiligheid en de aspecten van het organiseren van cliëntgerichte zorg.

Inschaling

ZGR biedt een maatschappelijk relevante functie in een cliënt- en marktgerichte organisatie die volop in beweging is. Leden van de raad van toezicht ontvangen een onkostenvergoeding/vrijwilligersbijdrage.


Bijzonderheden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marloes Tutert, personeelsadviseur. Telefoonnummer 06 57843359 en mail m.tutert@zgr.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 14 december.

Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure.

{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})