Stichting LUX zoekt lid raad van toezicht

Vacancies
Organisatie: Stichting LUX
Plaats: Nijmegen
Regio: Gelderland
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO
Stichting LUX is op zoek naar een lid van de raad van toezicht met een artistiek/cultureel profiel.

LUX is een onafhankelijk en vrijzinnig podium in Nijmegen voor nieuwe ontwikkelingen in kunst, cultuur en media. LUX wil haar publiek door middel van haar programma’s inspireren tot anders kijken. Dat doen we door een onderscheidend cultureel programma te bieden waarmee we bezoekers andere perspectieven aanreiken.

De raad van toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van de Stichting LUX. Deze RvT ziet erop toe dat de directeur-bestuurder bestuurt conform de doelstelling van de stichting en daarbij een uitstekende prestatie levert. De RvT doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de bestuurder. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht controleert de bestuurder op het naleven van de statuten, de missie en op het realiseren van de doelstelling van de stichting. De raad van toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en geeft advies op strategisch niveau. Zij concentreert zich op de hoofdlijnen. De raad van toezicht toont betrokkenheid bij de organisatie en haar stakeholders.

De RvT verzamelt op actieve wijze informatie en is transparant naar buiten toe. De raad van toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting.

De raad van toezicht komt jaarlijks circa vier tot zes maal bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de bestuurder. De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Een RvT-lid wordt benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van maximaal twee herbenoemingen.

De Stichting LUX werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Gezien de huidige samenstelling van de RvT en het vertrek van één van de zittende leden zoekt de RvT een nieuw lid met het een artistiek/cultureel profiel.

Algemene eisen aan de leden van de raad van toezicht
Alle leden van de RvT:  Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.

- Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van de stichting.
- Beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
- Beschikken over een breed netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
- Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
- Zijn bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.
-Zijn in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.
- Beschikken over een academisch werk- en denkniveau.

Gewenste competenties
- communicatief vaardig;
- representatief, zichtbaar en aanspreekbaar;
- open en toegankelijk;
- prettig in de samenwerking.

De RvT van de Stichting LUX streeft naar diversiteit binnen zijn raad. Gelet op de huidige samenstelling van de raad worden jongere kandidaten en kandidaten met een niet-Nederlandse achtergrond uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Vergoeding
De organisatie biedt de leden van zijn raad van toezicht geen vergoeding anders dan kosteloze toegang tot (een deel van) de activiteiten georganiseerd door LUX.

Procedure
Je kunt je belangstelling en motivatie kenbaar maken middels een brief met CV en die vóór 31 december 2018 zenden aan de directeur-bestuurder, Pien Houthoff, phouthoff@lux-nijmegen.nl. Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar de website www.lux-nijmegen.nl en voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met de voorzitter van de RvT, Ingeborg van den Broek op nummer 06-12960717.
{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})