Afvalzorg zoekt commissaris

Vacancies
Organisatie: Afvalzorg
Plaats: Assendelft
Regio: Noord-Holland
Land: Nederland
Afvalzorg zoekt een commissaris met de expertise energie, afval en duurzaamheid.

De raad van commissarissen van Afvalzorg bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast adviseert zij de directie. De raad vergadert minimaal vijf keer per jaar. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een algemene vergadering van aandeelhouders plaats en jaarlijks een strategiebijeenkomst.

Profiel kandidaat
De kandidaat beschikt over bestuurlijk inzicht en maatschappelijke sensitiviteit, om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Er wordt verwacht dat hij/zij voldoende kennis heeft van energie, afval en duurzaamheid, de markt en de belanghebbende partijen daarbinnen en:

- Bestuurlijke of eindverantwoordelijke ervaring bij voorkeur in een commerciële onderneming in een publiek-private context.
- Een relevant bestuurlijk netwerk.
- Ervaring als toezichthouder of commissaris.

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een (eerste) benoemingstermijn van vier jaar die ingaat per mei 2019. De jaarlijkse brutovergoeding voor 2018 bedraagt € 11.009,--. Afvalzorg biedt eveneens een vaste onkostenvergoeding van € 500,-- op jaarbasis en een vergoeding van reiskosten op declaratiebasis.
{{comments.length}} reacties
{{thumbsUpCount}}
{{thumbsDownCount}}
{{comment.date|stringToDate:'dd-MM-yyyy'}} ({{comment.date|stringToDate:'H:mm'}})