De 10e editie van het jaarlijkse Grant Thornton Commissarissen Benchmarkonderzoek gaat beginnen. Vul je ook de vragenlijst in?

Het jaarlijkse Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek van en uitgevoerd door Board in Balance en Herbert Rijken, is Nederlands toonaangevende onderzoek voor de private en semi-publieke sector. Het onderzoek wordt gebruikt als zelfreflectie voor de individuele commissaris. Daarnaast dienen de uitkomsten als referentie voor (zelf)evaluatie van raden van toezicht/commissarissen en als inspiratie voor agendering van specifieke onderwerpen in de RvC. De resultaten worden gedeeld via de onderzoeksrapporten en op besloten bijeenkomsten met boeiende discussies met gastsprekers.

Zie ook: Resultaten Benchmarkonderzoek 2017, deel 1
Zie ook: Resultaten Benchmarkonderzoek 2017, deel 2

Nieuw in het onderzoek
Naast terugkerende onderwerpen als toekomstperspectief, competenties, informatievoorziening, werkgeversrol en samenwerking zijn er dit jaar weer onderwerpen voor het eerst of opnieuw worden belicht. Evaluatie van RvC en van RvB, inkoop diensten derden en de positie van de secretaris van de RvC komen opnieuw aan de orde. Digitale transformatie, werkgebieden Internal Auditor/ Externe Accoun¬tant, selectie en ontslag leden RvC en leden RvB zijn nieuw in het onderzoek.

Waarom deelnemen?
Deelnemers aan het onderzoek:

  • krijgen het onderzoeksrapport toegestuurd;
  • worden door Grant Thornton, de hoofdsponsor van het onderzoek uitgenodigd om besloten bijeen-komsten bij te wonen voor de bespreking van de resultaten;
  • maken kans op een gratis (zelf)evaluatie van jouw RvC, ter beschikking gesteld door partner Board in Balance.

Persoonlijk interview of online vragenlijst
Je kunt zelf kiezen of je aan het onderzoek wilt deelnemen door middel van een persoonlijk interview of met een online vragenlijst. Als je wilt deelnemen via een interview met één van de partners van Board in Balance, dan kun je jouw contactgege¬vens sturen naar Dirk Jaap Klaassen.

Verdere professionalisering
Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 4 à 5 kwartier. Behoorlijk wat tijd, maar hiermee lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering van het commissariaat, ook binnen jouw sector. Je kunt de vragenlijst tot 14 september invullen.

Online vragenlijst
Wil je aan het onderzoek meewerken via een online vragenlijst, dan word je verzocht je e-mailadres aan ons door te geven. Dat kan hier. Uiteraard wordt het onderzoek uitgevoerd op basis van anonimiteit. Resultaten zijn niet te herleiden naar de afzonderlijke respondenten.