Organisatie: Stichting Orion
Plaats: Rotterdam
Regio: Zuid-Holland
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO
Categorie: Vacature
Opdrachtstatus: Actief

Zorginstelling Stichting Orion (Rotterdam) zoekt per 1 januari 2019 een lid raad van toezicht met zorginhoudelijke expertise.

Stichting Orion is een zorginstelling met een antroposofische grondslag voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Er werken ca. 300 werknemers met een dienstverband, daarnaast zijn er ongeveer 60 vrijwilligers actief voor de stichting. Stichting Orion beschikt over veertien huizen met een eigen karakter en profiel in Rotterdam in de wijken Zevenkamp en Nesselande en in Zevenhuizen. Daarnaast worden mensen in hun eigen huis begeleid.

De raad van toezicht van Stichting Orion

De raad van toezicht is “maatschappelijk eigenaar” van de organisatie en in die rol eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en het functioneren van de directeur/ bestuurder. De raad van toezicht is klankbord voor de raad van bestuur en geeft deze zowel gevraagd als ongevraagd advies. Een goede raad balanceert tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De raad van toezicht van Stichting Orion komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar en is aanwezig bij informele bijeenkomsten. De raad heeft een auditcommissie, een remuneratiecommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een commissie huisvesting.

De Functie

Voor deze nevenfunctie zoeken we kandidaten die actuele kennis op strategisch niveau hebben van de ontwikkelingen in zorg voor mensen met een fysieke en verstandelijke beperking. We zoeken kandidaten die visie hebben op de wijze waarop vanuit een antroposofisch mensbeeld de zorg op een actuele wijze ontwikkeld kan worden. Voor deze vacature zoeken we specifiek een toezichthouder met bestuurlijke ervaring in de (antroposofische) verstandelijk gehandicaptenzorg. Ervaring met ethische vraagstukken is een pre.

Om de raad van toezicht ook op stijl goed te completeren zien we graag dat deze kandidaat relationeel en procesmatig sterk is. Voor een goede balans in de raad gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man.

Algemeen profiel van de raad van toezicht:

Onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

–      ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;

–      de organisatie en haar prestaties;

–      het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;

–      het functioneren van de directeur/bestuurder;

–      belangrijke externe ontwikkelingen;

–      de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;

–      de statutair voorgeschreven taken.

Ieder lid van de raad dient over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

–   betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de zorg in het bijzonder;

–   affiniteit met de doelstelling van Stichting Orion;

–   algemene bestuurlijke kwaliteiten, strategisch inzicht en ervaring met complexe organisaties bij voorkeur op het vlak van (maatschappelijk) ondernemerschap en marktwerking, kwaliteit van zorg en versterking van de cliëntgerichtheid;

–   het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen;

–   collegiale instelling en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

–   in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én in staat om met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;

–   inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Stichting Orion stellen;

–   integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling;

–   academisch werk- en denkniveau;

–   voldoende beschikbaarheid; naast formele vergaderingen verwachten we aanwezigheid bij informele bijeenkomsten en gesprekken met diverse vertegenwoordigers binnen de organisatie.

De raad van toezicht van Stichting Orion hanteert een honorarium binnen de normen van de WNT.