Organisatie: Woonmeij
Plaats: Schijndel
Regio: Noord-Brabant
Land: Nederland
Vacaturetype: Vast
Opleiding: HBO

Woonmeij in Schijndel zoekt een lid Raad van Commissarissen met het profiel Vastgoed.

Woonmeij is een nieuwe woningcorporatie in het oostelijke deel van Noord-Brabant met ongeveer 5.100 huurwoningen. Woonmeij is per 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen woningbouwvereniging Wovesto in St. Oedenrode en bouwvereniging Huis & Erf in Schijndel. Daarmee ontstaat een middelgrote ‘plattelands’corporatie tussen ’s Hertogenbosch en Eindhoven in het oosten van Noord-Brabant met als werkgebied de gemeenten Meierijstad en St. Michielsgestel, waarmee de toekomstige opgaves en uitdagingen op een gedegen manier aangepakt kunnen worden.

Als gevolg van deze beweging is een ‘nieuwe’ Raad van Commissarissen ontstaan. Vanwege het in elkaar schuiven van de roosters van aftreden van beide organisaties en het bereiken van de maximale zittingstermijn van een van de commissarissen, ontstaat er vanaf juni 2019 een nieuwe vacature.

SPECIFIEK PROFIEL VASTGOED

De ontstane vacature vanaf juni 2019 betreft een commissaris met expertise op het gebied van vastgoed.

Profiel Vastgoed 
• Bekend met de wereld van het vastgoed in de brede zin, de (markt)partijen die daarin opereren, vastgoedtransacties, alsmede de ethische aspecten die daarin een rol spelen.
• Kennis om strategisch voorraadbeheer, waardeontwikkeling, vastgoedexploitatie en -beheer en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen.
• Kennis om investeringen en desinvesteringen te beoordelen.
• Kennis van vastgoedontwikkeling en omgevingswet.
• Kennis van en ervaring met duurzaamheid.
• Ervaring met c.q. gevoel voor publiek-private samenwerking.
• Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen op het gebied van vastgoed.

Daarnaast zijn de volgende criteria van belang:
• ervaring in een verantwoordelijke/bestuurlijke functie;
• kennis van juridische vraagstukken die een relatie hebben met onderwerpen die de corporatie raken (relevante wet- en regelgeving en contractvorming);
• binding met en passie voor de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting;
• gevoel voor omgevingsfactoren, goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte van het publieke domein en overziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de corporatie;
• kennis van het aandachtsgebied ‘governance’;
• binding met de regio.

Verder zijn de volgende persoonskenmerken van belang: 
• kritische geest;
• open en transparante houding;
• communicatief sterk en sociaal vaardig;
• gevoel voor intermenselijke relaties;
• no-nonsense type.