De raad van toezicht van bijvoorbeeld Hogeschool Utrecht (HU) moet zich meer laten zien, niet alleen bij borrels. VTH-bestuurslid Peter wil dat raden van toezicht ook hun publieke verantwoordelijkheid nemen. ‘Waar waren de raden van toezicht van de ziekenhuizen die de afgelopen tijd failliet gingen?’

De Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) wil het eigen toezicht in het hbo professionaliseren. Bestuurslid Peter Verleg: ‘Niet omdat het moet van de wetgever, maar omdat we dat als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien.’

Zie ook: ‘Als commissaris moet je goed nadenken over je vraag’

Volgens bestuurslid Verleg hangt een onterecht beeld rond raden van toezicht, bijvoorbeeld dat zij alleen bij champagnegelegenheden aanwezig zijn. ‘De raden in het hbo zijn meer opgeschoven naar herkenbaarheid. Dat zie ik in meer sectoren gebeuren, maar tot mijn spijt niet iedere dag.’

‘Waar waren de raden van toezicht van de ziekenhuizen die de afgelopen tijd failliet gingen? Die heb ik in het nieuws nergens gezien’, zegt Verleg. ‘En dat zou wel moeten. De raden zijn eindverantwoordelijk. Zij kunnen bestuurders benoemen, maar ook ontslaan als het niet goed gaat.’

Old boys network

Verlegt signaleert een professionelere aanpak bij de raden van toezicht en niet langer het zogenoemde old boys network. ‘Het is bijvoorbeeld niet langer gebruikelijk dat de bestuurders hun eigen raad van toezicht samenstellen uit het old boys network. De raden zoeken nu zelf hun leden en letten daarbij meer op de leeftijdsopbouw van de raad en de benodigde competenties. De leden moeten elkaar aanvullen.’

Het bestuurslid neemt naar eigen zeggen een voortrekkersrol. ‘Raden van toezicht kijken niet alleen naar centen en vastgoed, maar ook naar strategie, inhoud en kwaliteitszorg. Daarin zetten wij in het onderwijs de toon.’