Aandeelhouders kijken kritischer naar beloningsvoorstellen voor commissarissen. Hogere beloningen voor toezichthouders zijn hierdoor allerminst een zekerheid. Aandeelhouders willen beloningsdebacles voorkomen.

Het Financieel Dagblad meldt dat Philips zijn plannen voor salarisverhoging voor commissarissen heeft aangepast. President-commissaris zou een salarisverhoging van 30.000 euro krijgen, maar dat wordt uiteindelijk een verhoging van 20.000 euro. Van der Veer komt uit op een basisvergoeding van 155.000 euro. Philips wil overigens de Amerikaanse topman Marc Harrison benoemen als nieuwe commissaris.

Bouwbedrijf Heijmans haalde in april het voorstel voor een hogere beloning van de commissarissen van de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering. Het ging om een verhoging van de beloning van de president-commissaris met 39 procent tot 62.500 euro per jaar. Andere commissarissen zouden een verhoging van 42 procent krijgen: van 30.000 euro naar 42.500 euro. Volgens de RvC was het ‘passend de remuneratie in lijn te brengen met de taken en verantwoordelijkheden die bij de huidige tijd horen’.

‘Beloning stevig naar boven’

Errol Keyner, adjunct-directeur van beleggersvereniging VEB, juicht de ronde langs de aandeelhouders toe. ‘Bedrijven moeten eerst langs de aandeelhouders voor aanpassingen in het beloningsbeleid. Dat is heel redelijk. De laatste jaren zijn de aanpassingen van de beloningen naar boven gegaan. Stevig naar boven.’

‘Tijden van gezellig kletsen als commissarissen liggen achter ons’

Keyner benadrukt dat commissarissen hun vak serieuzer lijken te nemen. ‘Ik volg meer dan 15 jaar aandeelhoudersvergaderingen. Commissarissen raken zich steeds meer bewust van hun toezichthoudende rol. In het verleden was het vaak een beetje vergaderen, achterover leunen, gezellig kletsen. Die tijden liggen gelukkig achter ons. Ze zijn zich meer bewust van hun belangrijke rol. Aandeelhouders willen dat de juiste commissarissen het juiste werk doen voor die hogere beloning.’

Nieuw beloningsvoorstel van NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken wil de zogenoemde Code Banken ‘aanscherpen’. Dat meldde de NVB woensdag. Een raad van commissarissen kan hooguit een beloningsvoorstel indienen als het voldoende kan aantonen dat het ‘de verwachtingen van aandeelhouders, klanten en medewerkers en het maatschappelijk draagvlak’ meegewogen heeft. Daarnaast moeten de commissarissen explicieter maken met welke concurrenten ze hun bestuurders vergelijken en welke internationale context volgens hen relevant is.