Verkort de benoemingstermijnen voor commissarissen en RvC’s zullen betere verantwoording afleggen aan aandeelhouders en tevens meer oog hebben voor hun belangen. Dat stelt vermogensbeheerder State Street Global Advisors (SSGA) na onderzoek. “En elk RvC-lid moet elk jaar opnieuw benoemd worden.”

SSGA heeft onder meer onderzoek gedaan naar de benoemingstermijnen voor commissarissen in dertien Europese landen. “Hoewel in de meeste landen een wettelijke limiet geldt voor benoemingstermijnen laat het onderzoek zien dat deze termijnen vaak nog langer zijn dan wenselijk en niet overeen komen met de gebruikelijke voorkeuren van aandeelhouders voor kortere benoemingstermijnen.” De komst van corporate governance codes heeft wel een positief effect gehad, als het om het verkorten van benoemingstermijnen gaat. In landen waar geen corporate governance codes gelden gebruiken ondernemingen meestal de maximaal wettelijk toegestane termijn.

Minste verantwoording commissaris in Duitsland

Het onderzoek toont daarnaast aan dat de raden van commissarissen van Duitse beursgenoteerde ondernemingen het minst vaak verantwoording afleggen aan de aandeelhouders. Commissarissen worden bij onze oosterburen eens per vijf jaar benoemd, overeenkomstig de maximaal wettelijk toegestane termijn. Duitsland wordt op de voet gevolgd door Nederland, Frankrijk, Spanje en België waar de benoemingstermijn vier jaar is. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland en Scandinavië worden leden van de Raad van Commissarissen ieder jaar opnieuw gekozen.

Volgens Rob Walker van SSGA zijn ondernemingen met goede corporate governance beter in staat te navigeren in economisch uitdagende omstandigheden terwijl ze belangen van aandeelhouders beschermen. “Commissarissen kunnen maar in beperkte mate ter verantwoording worden geroepen door aandeelhouders als zij niet ieder jaar opnieuw door hen verkozen worden.Door commissarissen ieder jaar te benoemen kunnen wij beter voldoen aan onze verantwoordelijkheden als rentmeester, kunnen ondernemingen meer waarde creëren op lange termijn en kunnen RvC’s  toezicht uitoefenen.”

 

Key Takeaways van State Street Global Advisors

  • State Street Global Advisors (‘SSGA’) believes that board accountability is fundamental to strong corporate governance; annual director elections provide increased accountability and encourage board members to be more responsive to shareholder interests thereby improving board quality.
  • There is still significant variation in director election terms in Western Europe which ultimately impacts board quality. Within Europe, board accountability is weakest among German companies, where directors stand for election only once every five years.
  • Other European markets with weak board accountability include France, Spain, Netherlands and Belgium, where board terms are 4-year but due to staggered board elections, at least a portion of the board is up for election in any given year.
  • The excessive terms of office in Germany and other European markets will be a key area of focus for SSGA’s Asset Stewardship Team for the following year. In our view, the problem of excessive terms of office would best be addressed at market level. Investors, companies and regulators need to work together to promote change and we aim to push for positive systemic market-wide change on this issue.