Een tekort aan toezichthouders in de zorg dreigt. Dat concludeert ggz.nl na een e-mail enquête onder ggz-instellingen in de regio Amsterdam.

Het probleem is niet zozeer de kwaliteit van kandidaten maar eerder kwantiteit, is een van de conclusies na de enquête. “Er zijn weinig mensen die voldoende specialistische kennis hebben voor deze functies.” Dit geldt voor zowel de kleine als middelgroot/grote instellingen.

GGZ.nl: “Een grote instelling vergt ander soort toezicht dan een kleinere. Veel toezichthouders hebben alleen ervaring in het besturen van ondernemingen met een bepaalde omvang. Om deze reden moeten alle instellingen met wettelijke verplichting tot het hebben van een toezichthoudend orgaan toezichthouders vissen uit een vijver met een beperkt aantal kandidaten.”

De onderzoekers vragen zich hardop af of het verstandig is een persoon als toezichthouder te hebben, die dat bij meerdere instellingen is. “Anderzijds lijkt dat niet ten koste te gaan van de kwaliteit van toezicht. Omdat er een wettelijke verplichting geldt, wordt in de praktijk gekozen voor toezichthouders die meerdere instellingen controleren.”