Patiënten of nabestaanden die een schadevergoeding eisen als er fouten zijn gemaakt in de behandeling, kunnen op grond van het huidige medische aansprakelijkheidsrecht vastlopen omdat niet duidelijk is wie in een netwerk van zorgaanbieders aansprakelijk is. Om deze patiënten beter te bedienen, moet in de wet een netwerkaansprakelijkheid worden opgenomen. Dat stelt rechtswetenschapper mr. Charlotte Zegveld op grond van onderzoek waarop ze vandaag (23 mei) promoveert aan Tilburg University.

Een gebrek aan afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders kan tot gevolg hebben dat patiënten letsel oplopen of zelfs overlijden. Charlotte Zegveld onderzocht de aansluiting van het civiele medische aansprakelijkheidsrecht op situaties waarin gebrekkige samenhangende zorg wordt verleend door meerdere instellingen in een netwerk. Ze ging uit van het perspectief van de patiënt: het feit dat zorg is verleend door meerdere zorgaanbieders, mag voor de patiënt geen belemmering zijn voor schadevergoeding.

De toepassing van het huidige aansprakelijkheidsrecht in situaties waarbij zorg is verleend door een netwerk, kan op verschillende manieren problematisch zijn, aldus Zegveld.

Zo kan de schade een optelsom zijn van ‘kleinere fouten’ van verschillende zorgaanbieders, die afzonderlijk niet in strijd zijn met een civielrechtelijke norm voor aansprakelijkheid. In dat geval kan geen schadevergoeding worden toegekend. Daarnaast kan er zeker in netwerksituaties onduidelijkheid bestaan over de toedracht en het ontstaan van de schade en welke zorgaanbieders hier een rol in hebben gespeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat de verkeerde zorgaanbieder wordt aangesproken. Een andere belemmering kan zijn dat de gebrekkige zorg niet is terug te voeren op de schending van een concrete afstemmingsplicht.

Naast bovengenoemde belemmeringen zijn er in het huidige recht slechts beperkte mogelijkheden om ook andere partijen in het netwerk aan te spreken dan de zorgaanbieder met wie de patiënt een behandelingsovereenkomst heeft.

Om deze problemen op te lossen, stelt Zegveld voor een ‘netwerkaansprakelijkheid’ te introduceren in het civiele medische aansprakelijkheidsrecht. Netwerkaansprakelijkheid maakt expliciete toedeling van aansprakelijkheid aan een van de partijen uit het netwerk mogelijk.