Wie kostenreductie en efficiëntie als belangrijkste opbrengst ziet van technologische innovatie slaat de plank mis. Misschien kunnen commissarissen bij grote retailers dat nog eens uitleggen.

Grote retailers en fabrikanten van consumentenproducten wacht wereldwijd de komende twee jaar een compleet nieuw speelveld. Fysieke winkels zullen verder verdwijnen, fabrikanten gaan meer producten rechtstreeks aan de consument verkopen en productieketens zullen veel meer op de behoefte van de klant worden afgestemd.

Uit de jaarlijkse Global Consumer Executive Top of Mind Survey van KPMG onder ruim 500 bestuurders van grote retailers en fabrikanten van consumentenproducten blijkt dat veel bedrijven in de sector zich nog onvoldoende bewust zijn van de ontwikkelingen die op zich afkomen. Minder dan de helft van de bestuurders vindt dat de onderneming adequaat voorbereid is op de veranderingen in de markt en de verstoringen die concurrenten gaan veroorzaken.
Ruim 30 procent van de onderzochte bedrijven beschouwt nieuwe spelers op de markt met onconventionele bedrijfsmodellen als de belangrijkste uitdaging om concurrerend te kunnen blijven.

Dreiging online platformen

“De uitdagingen waar de bedrijven voor staan verschillen echter per type bedrijf”, zegt Jan-Paul van Term, partner Customer Advisory bij KPMG. “Zo’n 30 procent van de fabrikanten van consumentenproducten verwacht concurrentie van retailers die met eigen producten op de markt komen. Daarnaast voorzien zij een tekort aan grondstoffen en verwachten zij dat milieuaspecten de bedrijfsvoering steeds verder overhoop zullen gooien. Retailers zien de dreiging met name komen van nieuwe concurrenten en online platformen, zoals Google en Alibaba. De wijze waarop de bedrijven hun producten aan de man brengen gaat overigens ingrijpend veranderen. Bijna de helft van de producenten van consumentengoederen verwacht dat zij in het jaar 2020 meer producten direct aan de consument zullen verkopen.

En zowel producenten als retailers verwachten dat zij over twee jaar meer producten via hun eigen digitale kanalen zullen verkopen. Retailers verwachten bovendien dat dat de verkopen via de fysieke winkel verder zullen teruglopen. Nu is dat nog 81 procent, in 2020 73 procent.”

Sociale gezicht laten zien

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de manier waarop de bedrijven omgaan met alle veranderingen in de markt. “Een aantal ondernemingen loopt duidelijk voorop als het gaat om technologische innovatie en de mate waarin zij de klant centraal stellen. Als wij kijken naar het gebruik van klantdata bijvoorbeeld, dan zien we dat deze bedrijven de gegevens over het gedrag van hun klanten, hun levensstijl en hun persoonlijkheidskenmerken gebruiken om een koopervaring op maat te bieden”, zegt Van Term. “Bij hen vormt een 24/7 contact met de consument dan ook vaker een prioriteit dan bij andere ondernemingen.”

“En maatschappelijke verantwoordelijkheid is een essentieel onderdeel gaan uitmaken van hun strategie. Consumenten, vooral de millennials die wereldwijd goed zijn voor een bedrag van $ 2,75 biljoen aan uitgaven, willen weten waar een bedrijf voor staat, wat haar sociale gezicht is. Aandacht voor rendement alleen volstaat niet langer. Consumenten kiezen er in toenemende mate voor om hun geld te steken in ondernemingen die goed zijn voor mens en milieu.”

Onzeker over uiteindelijk rendement

Onzekerheid over het toekomstige rendement vormt voor bijna de helft van de bedrijven een belangrijk obstakel om de onderneming digitaal te transformeren. Van Term: “En nog eens bijna de helft geeft aan dat het beschikbare budget hen tegenhoudt om stappen vooruit te zetten als het om technologische innovatie gaat. Het is overigens opvallend hoe traditioneel veel bedrijven nog denken voor wat betreft de voordelen. Ruim 30% ziet kostenreductie en meer efficiëntie als de belangrijkste opbrengst, terwijl de koplopers in de sector de voordelen met name halen uit betere klantanalyses, concurrentievoordeel en meer snelheid in het contact met de consument.
Het risico bestaat dan ook dat de ondernemingen uiteindelijk toch instappen op de reis die digitale transformatie heet, de verkeerde prioriteiten stellen en er uiteindelijk niet in slagen om het verwachte rendement te realiseren