Alleen door veel te trainen en jezelf te blijven uitdagen kun je als toezichthouder aan de top blijven, staat in opinieartikel van FD Persoonlijk.

Van medisch specialisten en verpleegkundigen vragen wij als maatschappij bijscholing en de garantie dat ze up-to-date zijn wat betreft kennis en kunde. Piloten moeten voldoende vlieguren maken en accountants moeten registreren wat zij aan bij- en nascholing doen. Dat deze beroepsgroepen dit doen, is niet meer dan logisch. We vertrouwen hen immers onze financiën en levens toe.

Zie ook: Governance Essentials
Zie ook: Register Certified Board Member

Tegelijkertijd ligt de continuïteit van de organisaties waarvoor deze professionals werken vaak niet direct in hun handen. De raad van toezicht of raad van commissarissen is samen met het bestuur eindverantwoordelijk voor de organisatie. Maar waar zij de toekomst van organisaties of bedrijven in handen hebben, stellen de meeste sectoren geen (bij)scholingseis aan hun toezichthouders.
Zo kan het voorkomen dat iemand twintig jaar toezichthouder is zonder enige scholing of bijscholing. Bij bestuurlijke zwaargewichten wordt vaak aangenomen dat er geen professionalisering meer nodig is om toezicht te houden. Met alle risico’s van dien.

Dit is kwalijk, zeker in een tijd waarin toezichthouders en commissarissen, net als bestuurders, te maken hebben met steeds sneller gaande maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Toezichthouders in de woningbouw staan nu immers voor heel andere vraagstukken dan een paar decennia geleden. Denk bijvoorbeeld aan het belang van duurzaamheid voor woningen, en veranderde regelgeving daarvoor.

Permanente educatie

Om goed toezicht te houden, werkgever en sparringpartner te zijn voor de bestuurder en de toekomstbestendigheid van organisaties te waarborgen, is het belangrijk dat toezichthouders constant kennis blijven nemen van deze nieuwe ontwikkelingen en bedenken wat die voor de organisatie betekenen. Dit vereist zowel kennis als kunde. Tijd voor verandering dus.
Wij pleiten ervoor dat toezichthouders in alle sectoren zich permanent laten bijscholen en blijven werken aan hun professionaliteit. Die permanente educatie kan het beste door (verenigingen van) toezichthouders zelf worden opgepakt, op vrijwillige basis. Op veel plaatsen wordt daar al via branchecodes mee begonnen. Net als bij andere beroepsgroepen is op de langere termijn eventueel een wettelijke borging te overwegen, zodat belanghebbenden weten dat iedereen ook echt meedoet.

Zo zorgen we er voor dat toezichthouders in het onderwijs beter begrijpen welke rol digitalisering speelt in het werk van leraren, dat toezichthouders in de zorg beter begrijpen wat vergrijzing betekent voor het onregelmatige werk van verpleegkundigen en dat toezichthouders beter bijdragen aan de continuïteit van de organisatie. Het is eigenlijk vrij simpel. Toezicht houden is topsport. Alleen door veel te trainen en jezelf te blijven uitdagen kun je aan de top blijven.

Dit opinieartikel is verschenen in FD Persoonlijk en van: Nienke Bos en Eduard Schmidt-Postmes, Blikverruimers. Jan Anthonie Bruijn, Eerste Kamerlid namens VVD en voorzitter raad van toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.