De permanente educatie in de corporatiesector is een schoolvoorbeeld voor andere sectoren. Dat zeggen Guido van Woerkom en Albert Kerssies.

Guido van Woerkom en Albert Kerssies, respectievelijk directeur en voorzitter van Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties, zeggen in het FD dat permanente educatie hoog op de agenda van de toezichthouders in hun sector staat. ‘Interne toezichthouders van woningcorporaties willen zich blijven ontwikkelen voor een goede en gepassioneerde uitvoering van hun taak. Zij zien hun toezichthouderschap als een vak, waarvoor ze zich geregeld bijscholen om effectief te zijn en te blijven.’

‘Merendeel haalt meer educatiepunten’

Van Woerkom en Kerssies beweren dat ruim 90 procent van de leden meer educatiepunten heeft behaald dan minimaal is vereist. Het gemiddeld aantal punten dat leden over de periode 2015 tot en met 2017 hebben behaald, bedraagt 29 (het minimum aantal punten is 15). Van Woerkom en Kerssies: ‘Driekwart van de leden onderschrijft het nut en het belang van dit systeem en waardeert het met een ruime voldoende. De huidige norm van vijf punten per jaar kan op een breed draagvlak onder leden rekenen en lijkt door alle leden te zijn geïnternaliseerd.’

‘Ruim 90% haalt meer punten’, vervolgt het tweetal. ‘Dit laat zien dat commissarissen hun eigen ontwikkeling serieus nemen. En het heeft ook duidelijk effect. Het interne toezicht in de corporatiesector heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en zorgt mede voor goed functionerende corporaties die hun maatschappelijke taken prima uitvoeren.’

‘Corporatiesector is een voorbeeld voor andere sectoren’

Nienke Bos, Eduard Schmidt-Postmes en Jan Anthonie Bruijn zeiden eerder dat toezicht continue training vereist. Van Woerkom en Kerssies sluiten zich aan bij deze gedachte. ‘Het interne toezicht van woningcorporaties is inderdaad topsport en vereist continue bijscholing. De corporatiesector is een uitstekend voorbeeld voor de andere maatschappelijke sectoren.’

Permanente educatie verplicht

De VTW besloot in 2014 een minimumaantal uren educatie vanaf 2015 als eis in te stellen voor het lidmaatschap van de VTW. Permanente educatie staat in de governancecode Woningcorporaties en in de Woningwet. De vereniging wil hiermee aantonen dat leden permanente educatie serieus nemen.

Foto: Christiaan Krouwels