De ervaren bestuurder Truze Lodder is door het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam benoemd als tijdelijke voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum. De resterende leden van de raad van toezicht zijn opgestapt. ‘Mijn toon zal krachtig en zuiver zijn.’

Truze Lodder (69) moet de complete raad van toezicht vernieuwen. De bedoeling is nog voor het einde van dit jaar een nieuwe samenstelling en complete bezetting te hebben. Vorig jaar stapte directeur Beatrix Ruf op, nadat zij zich moest verdedigen tegen beschuldigingen van belangenverstrengeling. Drie andere leden van de raad van toezicht bleven aan voor de continuïteit, maar die drie stappen dinsdag ook op.

Lodder neemt een karrenvracht aan ervaring mee. Ze was onder meer zakelijk directeur van De Nederlandse Opera, voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen, voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit Maastricht en vice-voorzitter van de raad van toezicht van het Van Gogh Museum.

Krachtig en zuiver

Truze Lodder: ‘Mijn energie en ervaring ga ik heel graag inzetten voor het Stedelijk Museum Amsterdam. Ik weet wat me te doen staat als teamleider, als toezichthouder, als adviseur voor de directie en als werkgever van de directie. De tone at the top is belangrijk voor het totaal. Mijn toon zal krachtig en zuiver zijn.’

Sinds juli 2018 zijn de statuten van het Stedelijk veranderd en worden leden van de raad van toezicht direct benoemd door de gemeente. De benoeming van mevrouw Lodder kwam tot stand in overleg met de nog zittende leden van de raad van toezicht