De Tweede Kamer moet een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij toezichthouders om ‘politieke intriges en machtsspelletjes’ te voorkomen. Dat zegt Antonie Kerstholt.

Econoom en jurist Antonie Kerstholt verwacht een kritischere rol van de Tweede Kamer ten opzichte van toezichthouders. Volgens Kerstholt moet de Tweede Kamer falende toezichthouders en bestuurders corrigeren. Kerstholt spreekt van ‘falend intern toezicht naar misstanden’ bij onderwijsinstellingen, zoals de ongeldig verklaarde mbo-diploma’s in Maastricht.

Als docent bij de Hanzehogeschool maakte Kerstholt in 2008 ‘een aanzienlijke inschrijvingsfraude met ernstige financiële gevolgen’ mee. Onder bestuursvoorzitter Pijlman werd de onderwijsinstelling door de Raad van State al eens veroordeeld. ‘Pijlman werd door zijn toenmalige raad van toezicht voor deze substantiële fraude noch berispt noch ontslagen en stapte ook zelf niet op. Alsof er niets gebeurd was bleef hij gewoon zitten. Zijn raad van toezicht zag in deze fraude ook geen reden om sindsdien dichter op zijn huid te gaan zitten om een mogelijke herhaling van slecht en incompetent leiderschap voor de instelling te kunnen voorkomen.’

‘Onvoldoende kritische blik’

De raad van toezicht van de Hanzehogeschool Groningen stelde volgens de econoom de klankbordfunctie boven het werkgeverschap en het toezicht houden. ‘Deze klankbordfunctie staat volgens alle deskundigen op gespannen voet met het toezicht houden. En leidt tot een onvoldoende kritische blik, debat en houding tegenover de bestuurder van zo’n onderwijsinstelling. En dat laatste blijkt dan ook ondubbelzinnig uit de navolgende gebeurtenissen.’

‘Tweede kamer, neem je verantwoordelijkheid’

Kerstholt eist een actievere rol vanuit Den Haag, om ‘politieke intriges en machtsspelletjes’ te voorkomen. ‘Tweede Kamer, neem je verantwoordelijkheid en zoek dit tot op de bodem uit! Een deugdelijke onafhankelijke uitvoering van het toezicht op het onderwijs, de geloofwaardigheid van politici en het aanzien van de Eerste Kamer staan immers op het spel.’