Vrouwelijk leiderschap in je organisatie versterken? Bekijk deze tips.

‘Deze tijd vraagt om vrouwelijk leiderschap’, riep organisatiepsycholoog Oscar David. Vrouwen zouden veel beter passen bij het type leiderschap dat momenteel vereist is. Plattere structuren, een nieuwe generatie die wars is van hiërarchie in organisaties: de nieuwe innovatieve samenleving vraagt om een nieuw soort leiderschap. Het luistervermogen en het verbindende vermogen van de vrouw kan hierin onderscheidend zijn. De praktijk blijkt echter anders.

Slechts 4,8 procent van de CEO’s van Fortune 500-bedrijven is een vrouw. Dit aantal is sinds 2017 gedaald. Uit een McKinsey-rapport uit 2015 bleek dat bedrijven met meer genderdiversiteit onder leiderschap grotere financiële winsten boekten. Wat kunnen organisaties doen om vrouwelijk leiderschap aan te trekken en te behouden?

Consultant Janice Gassam geeft in gesprek met Forbes vier tips.

  1. Diversiteit zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Er moet een gezamenlijke inspanning gedaan worden op het gebied van organisatie-diversiteit. De reden dat veel initiatieven falen, is dat ze niet als een prioriteit binnen de organisatie worden gezien. Wijt het aan apathie of twijfel, maar het geloof in effectiviteit van diversiteit moet aanwezig zijn.

Organisaties moeten diversiteitsdoelen koppelen aan managementdoelen. Een specifiek aantal vrouwelijke leiders waar je naar streeft, is een voorbeeld van een specifiek en meetbaar doel dat je organisatie kan implementeren.

 

  1. Organisaties moeten transparant zijn over hun diversiteitssuccessen. Het publiceren van rapporten over diversiteitsdoelstellingen en -resultaten is een strategie waarmee werknemers kunnen zien dat de organisatie positieve stappen in de goede richting zet. Medewerkers kunnen aanvullende feedback en inzichten bieden in wat werkt en wat niet werkt.Het is ook belangrijk om vrouwelijke senior leiders zichtbaar te maken. Het kan dienen als een bron van inspiratie voor andere werknemers om vrouwelijk leiderschap te zien. Zichtbaarheid is van cruciaal belang bij het creëren van meer vrouwelijk leiderschap.

 

  1. Het herijken en vernieuwen van beleid en procedures kan ook een effectieve manier zijn om de genderdiversiteit te vergroten en vrouwelijk leiderschap binnen uw bedrijf te behouden. Flexibele werktijden, aangepaste werkschema’s, handhaving van gelijke beloning: enkele voorbeelden van hoe uw organisatie meer vrouwelijke werknemers kan aantrekken.

 

  1. Onderzoek wijst uit dat strategieën zoals omgekeerde mentoring, waarbij senior leiders gepaard gaan met veelbelovende werknemers om elk individu van elkaar te laten leren, effectief zijn om het vrouwelijk leiderschap binnen het bedrijf te vergroten. Het aanbieden van constructieve trajecten en training om hoogopgeleide werknemers te helpen groeien, kan een sterke pijplijn creëren voor vrouwelijk leiderschap.