Actief stakeholderbeleid is meer dan het kennen van wat mensen en hun namen op een lijstje zetten. Het is zoeken naar wederkerigheid en streven naar een duurzaam verdienmodel voor alle betrokken belanghebbers. 

Leden van de Raad van Toezicht worden vaak geselecteerd op goed benoembare eigenschappen. De selectiecommissie zoekt leden met een bestuurlijke achtergrond die financieel-, zorg-, vastgoed-, of kwaliteitgerelateerd zijn aan de activiteiten van de organisatie. Een netwerk in de lokale of landelijke politiek is een extra bonus. Vervolgens wordt gekeken of de kandidaat andere bijzondere vaardigheden meebrengt en bij de rest van het team past. Bij een toekomstbestendige organisatie hoort een toekomstbestendige RvT. RvT leden die vanuit hun eigen expertise en werkomgeving meedenken over de toekomst van de organisatie. De bestuurder een ‘wij’ gevoel geven. Wij ‘RvB en RvT/RvC’ staan vanuit onze eigen rol voor deze organisatie en doen dat in samenspraak.

Zie ook: Van Personal Branding naar Personal FANding
Zie ook: Jaarverslag, RvC en stakeholders

Veranderende samenleving
De Nederlandse samenleving verandert snel. Wetgeving en andere hervormingen beïnvloeden het functioneren van publiek private organisaties. Kijk naar de zorg.  Marktwerking, minder financiële middelen en strengere kwaliteitseisen leiden tot de nodige hoofdbrekens bij bestuurders. Wil een organisatie goede zorg blijven leveren dan zal de bestuurder het verdienmodel moeten herzien. Dit is voor veel bestuurders best een worsteling. De Raad van Toezicht heeft hierbij een belangrijke rol als sparringpartner, aanjager en toezichthouder. En om die rol goed te kunnen vervullen moet je als RvT/RvC wel weten met welke toekomstgerichte vragen de bestuurder worstelt. Dat gaat niet alleen om kostenreducties maar vooral om antwoord op de vraag; ‘Met welk verdienmodel kunnen we goede zorg blijven leveren’. Relevante input van kennis, informatie, contacten en idee generatie ondersteunt de bestuurder in deze zoektocht. En hierin kan een RvT/RvC een bijdrage leveren

Goverance code
De nieuwe Goverance code en diverse kwaliteit-keurmerken vragen om de stakeholders van een organisatie inzichtelijk te maken. Een goede stakeholderstrategie, die de organisatie ook iets oplevert, is meer dan een lijstje met namen. Namen doen namelijk niets uit zichzelf. En een telefoontje op zich zal ook niet tot grote veranderingen leiden.

Onderdelen stakeholderstrategie
Nee, een goed stakeholder beleid bestaat uit twee cruciale onderdelen. Deel 1: maak scherp wat het bedrijfsmodel is van de organisatie. Deel 2: bouw wederkerige relaties met stakeholders op.  Zo ontstaat een situatie van  ‘blended learning’ tussen RvT en RvB waarbij het samenspel, ieder vanuit haar eigen rol (afstand voor de raad en inhoudelijk voor de bestuurder) zal leiden tot een vliegwiel en daarmee versneller van processen. Uit divers academisch onderzoek blijkt dat goed stakeholder beleid leidt tot economische- en sociale voordelen voor de organisatie. Maar vooral ook dat het leidt tot innovatie van product-, dienst- en werkprocessen, die de organisatie toekomstbestendig maakt.

Advies aan RvT/RvC
Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen ga op stap en filter alle informatie, kennis en ideeën op waarde voor de organisatie(s) waarop u toezicht houdt. Deel met de RvB, zoek de kwetsbare dialoog en kijk naar de toekomst van ‘uw’ organisatie. Wat is nodig om deze organisatie een krachtige en wendbare organisatie te laten zijn. Er is geen reden waarom een organisatie zich die kans zou moeten laten ontnemen.

Door Dorel Smits-Hoekstra MSc van Stakeholderstrategie