Teslin, een van de grootste aandeelhouders van fietsfabrikant Accell, eist het vertrek van Ab Pasman. De president-commissaris heeft tot groot ongenoegen van de investeerders een overnamebod van Pon geweigerd.

Concurrent Pon deed een bod op Accell, maar de fietsenfabrikant weigerde de gesprekken te heropenen. Jan-Jaap Bongers, fondsmanager Teslin Participaties, spreekt van ‘een verkeerde inschatting’ en ziet president-commissaris Ab Pasman als verantwoordelijke. ‘Wij vonden het bod ook te mager gezien de sterke positie van Accell. Dat de onderneming er in realiteit veel minder sterk voorstond wisten wij als aandeelhouder niet. De raad van commissarissen, met toegang tot alle bedrijfsinformatie, had dit wel moeten en kunnen weten.’

Met de huidige wetenschap is Teslin gefrustreerd over het afgeslagen bod. Bongers: ‘De commissarissen moeten in het belang van alle stakeholders een afgewogen beslissing maken over het al dan niet ingaan op het destijds neergelegde bod. Naar onze mening is dit proces indertijd te vroeg stopgezet.’

Zoektocht naar een nieuwe president-commissaris Accell
Pasman speelt volgens Bongers ‘een essentiële rol’. ‘De huidige voorzitter is lid van de raad van commissarissen van Accell sinds 2010. Er is in deze periode van ruim acht jaar te traag ingegrepen op de snelle ontwikkelingen in de markt. Al die tijd stond Accell nagenoeg stil terwijl de omgeving in groot tempo veranderde. Als een schip zonder koers in het oog van de storm. Wij geven de voorzitter in overweging om in het belang van de vennootschap en haar stakeholders, gevolg te geven aan ons verzoek per de komende AVA zijn positie ter beschikking te stellen. Wij denken graag mee bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.’