De vergoeding voor commissarissen is ondermaats. Daarnaast heerst er zware onderschatting rond de tijd die zij in hun toezichthoudende taken steken.

Het gat tussen de gewenste en de huidige vergoeding van commissarissen is te groot. Dat blijkt uit de Commissarissen benchmarkonderzoek 2017-2018 van accountantsbureau Grant Thornton. Met name de non-profitsector kampt met het substantiële gat.

Het gaat met name om de basisvergoedingen voor het lidmaatschap van de RvC. De benchmarks vinden dat de basisvergoeding met 60 procent omhoog moet voor de voorzitter en met 76 procent voor de gewone leden.

Te groot verschil vergoeding RvC en RvB

Zowel commissarissen als niet-commissarissen vinden het verschil tussen de vergoeding van RvC-leden en RvB-leden te groot. Zij vinden een hogere vergoeding allesbehalve wenselijk, maar een kleiner verschil is ‘bespreekbaar’. Ook het verschil tussen de honorering van de voorzitter en een gewoon lid van de RvC mag kleiner. In de ogen van commissarissen en niet-commissarissen mag de vergoeding van RvC-leden op uurbasis zonder probleem lager liggen dan de vergoeding voor RvB-leden.

‘Tijdsbeslag commissariaat zwaar onderschat’

Commissarissen besteden veel meer tijd aan hun toezichthoudende taken dan menigeen denkt. Met name de vergadertijd en voorbereiding daarop wordt door commissarissen onderschat. De uren voor bijscholing en permanente educatie worden in het algemeen zelfs zwaar onderschat. Gemiddeld schat Grant Thornton dat deze laatste onderschatting op jaarbasis zo’n 100 tot 130 uur bedraagt. Pas bij 3 commissariaten per persoon of meer treden schaalvoordelen op.

Het tijdsbeslag van de rol van commissaris varieert op jaarbasis van gemiddeld 320 uur voor de profitsector tot gemiddeld 190 uur in de non-profitsector. Binnen de verschillende sectoren zijn er grote verschillen. Bij een beursgenoteerd bedrijf is het totaal aantal uren 408 en bij een woningcorporatie bijvoorbeeld 210. Gemiddeld maken vergaderingen en de voorbereiding daarop 40 procent van de tijd uit, bijscholing 30 procent en bedrijfsbezoeken 10 procent.

Verbeterwensen voor accountant

Commissarissen stellen hoge eisen aan de accountant, blijkt uit het benchmarkonderzoek. Voorbeelden:

De accountant moet het businessmodel van het bedrijf goed begrijpen
De controlerend accountant moet vooral worden geselecteerd op basis van de kwaliteit van de accountantscontrole en niet op basis van prijs
De controlerend accountant moet uitspraken doen over de bedrijfs- en bestuurscultuur en een bijdrage leveren aan het fraudebewustzijn van de RvC.
Directies delen de verbeterwens voor het leveren van een bijdrage aan het fraudebewustzijn van de RvC, gevolgd door de verbeterwens voor uitspraken naar RvC over de bestuurscultuur (tone at the top). De wens bij commissarissen voor een verbetering van uitspraken over de bedrijfscultuur is een mogelijk gevolg van de herziene Corporate Governance Code.