De Raad van Toezicht van Melkweg Amsterdam zoekt een raadslid met als profiel financieel specialist.

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en breng je jouw professionele en maatschappelijke ervaring en netwerk mee om de lange termijn strategie vorm te helpen geven.

Je biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van strategie die de historie van de Melkweg recht doet en tegelijkertijd hedendaagse sociale interacties een plek geeft.

Als lid neem je deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht (7 leden). Van jou wordt verwacht dat je investeert in continuïteit, dynamiek en kwaliteitsverbetering en daar vanuit je eigen expertise en kennis gevraagd en ongevraagd aan bijdraagt. De Raad staat voor duidelijke afspraken, heldere communicatie en structuur. Door je inhoudelijke en verbindende vaardigheden draag je bij aan saamhorigheid, vertrouwen en openheid binnen de Raad van Toezicht.

De Melkweg zoekt niet alleen in de samenstelling van het publiek en de medewerkers, maar ook in zijn Raad van Toezicht naar een afspiegeling van de maatschappij.

Profiel: financieel specialist

• Financieel deskundig: kennis van/ervaring met de analyse van de financiële exploitatie en administratie van vergelijkbare organisaties;

• Het vermogen om op bestuurlijk niveau goede contacten te onderhouden;

• Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij een open en transparante bestuursstijl wordt gehanteerd;

• Personal fit met het Bestuur en Raad van Toezicht op basis van wederzijds vertrouwen en respect;

• Ervaring in, of affiniteit met (aspecten van) de culturele sector en de Melkweg in het bijzonder;

• Een politiek en/of zakelijk netwerk in Amsterdam is een pre.

Van ieder lid van de Raad van Toezicht verwachten wij:

• voldoende mate van beschikbaarheid; 5 á 6 RvT vergaderingen per jaar;

• daarnaast 4 keer per jaar beschikbaar voor financieel overleg in commissievorm;

• informeel bezoek aan Melkweg programma’s, tijd om eigen domeinkennis te delen met

personeel van de Melkweg;

• bewustzijn van de eigen, specifieke rol als participant in het toezichtproces;

• medeverantwoordelijkheid voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, het

functioneren van de Raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit;

• goede vergader technische kwaliteiten;

• toezichthoudende ervaring;

• integrerende kwaliteiten;

• dat je in staat bent je te verplaatsen in de belevingswereld van de Bestuurder;

• dat je betrouwbaar, communicatief en kritisch bent;

• dat je een relevant netwerk onderhoudt;

• dat je vrij bent van last en ruggenspraak.

Meer informatie via Melkweg.nl