Theater Sonnevanck zoekt een nieuw lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied Artistieke Zaken.

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat op dit moment uit vier onafhankelijke leden. De RvT houdt toezicht, is kritisch en adviseert gevraagd en ongevraagd de tweehoofdige directie/bestuurders (artistiek en zakelijk). Jaarlijks wordt vier tot vijf keer vergaderd. Leidraad voor de RvT is de Governance Code Cultuur. De leden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid met daarbinnen specifieke aandachtsgebieden. Momenteel zijn dat de portefeuilles voorzitter, financiën, cultuur algemeen/educatie en juridisch. De RvT waarborgt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling.

Eisen:

  • heeft een brede culturele achtergrond en interesse, in het bijzonder op het gebied van de podiumkunst;
  • heeft kennis van het huidige aanbod en de inhoud van professionele theatervoorstellingen voor kinderen en jongeren;
  • heeft kennis van en beschikt over een netwerk in de (jeugd)theaterwereld in Nederland;
  • is in staat om met de directie de komende jaren te reflecteren op haar bepaling van de artistieke koers en programmering;
  • kan vanuit de rol van RvT-lid verbindingen leggen of toegang verschaffen tot relevante netwerken in stad, regio en landelijk;
  • is in staat tot zelfreflectie en heeft een positief kritische houding.

Sonnevanck biedt:

  • Betrokkenheid bij een gedreven gezelschap dat toonaangevend is in het maken van theater voor kinderen en jongeren. Met de ambitie om de plek en betekenis midden in de samenleving te behouden en verder uit te bouwen.
  • Een betrokken en samenwerkende RvT met een goede en open vergadersfeer.
  • Uitnodigingen voor premières en alle voorstellingen in eigen huis.

Interesse
Stuur uiterlijk 27 februari 2019 jouw motivatie met CV naar de voorzitter van de Raad van Toezicht Hajé Nordbeck, email: nordbeck@guensbergnordbeck.nl Meer informatie over de functie kan eveneens worden verkregen bij Hajé Nordbeck (telefoon 06 – 54260020).