De Raad van Commissarissen van BNG Bank draagt Huub Arendse voor als commissaris. Arendse begint per 18 april 2019 aan zijn commissariaat bij de bank. Jan Nooitgedagt en Theo Bovens vertrekken als commissaris.

De 60-jarige Huub Arendse is momenteel commissaris bij Achmea Bank, maar start in april aan zijn nieuwe toezichthoudende klus bij BNG Bank. Arendse was Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van verzekeraar Achmea in de periode 2013-2017. Hij was onder meer verantwoordelijk voor Achmea Bank en Staal Bankiers. Hij werkte daarvoor sinds 1982 bij KPMG, waar hij onder meer leiding gaf aan de Financial Services activiteiten.

Jan Nooitgedagt en Theo Bovens treden op 18 april 2019 op eigen initiatief vervroegd af als commissaris. De bank geeft in een verklaring aan dat het tweetal zich vooral gaan bezighouden met andere nevenfuncties. ‘Zij hebben de RvC met hun deskundigheid en ervaring gediend vanaf 2012. De RvC is hen zeer erkentelijk voor hun grote bijdrage aan de ontwikkeling van BNG Bank’, luidt het statement.

De Raad van Commissarissen van BNG Bank besloot echter het aantal leden te reduceren: na het vertrek van Nooitgedagt en Bovens is Arendse slechts de enige nieuwe commissaris.

Minder commissarissen BNG Bank

In verband met de door de RvC gewenste reductie van het aantal leden heeft de RvC besloten slechts één vacature te vervullen. Na de benoeming van Huub Arendse bereikt de RvC de door hem gewenste omvang van 7 personen.