De zoektocht naar een nieuwe commissaris kan leiden tot een evaluatie van de Raad van Commissarissen. De Argos Zorggroep koos bewust voor een jonge(re) commissaris. ‘De vanzelfsprekendheid wordt makkelijker doorbroken met een jongere generatie aan boord.’

Een kwaliteit van de commissaris is het vermogen om op afstand en overstijgend de organisatie en haar omgeving te bezien, kortom een helikopterview. De voordelen van een goede generatiemix en daarmee extra perspectieven worden breed herkend. En toch zien we dat veel raden op dit vlak een afwachtende houding in nemen. Wat is de reden dat vanuit de helikopter de noodzaak wordt bezien maar dat dit moeilijk te vertalen is naar de eigen raad?

Zie ook: Dag van het Commissariaat maakt nieuwe spreker bekend

Een nieuwe vacature leidde tot een moment van reflectie bij de Argos Zorggroep. De zorggroep wilde niet op de automatische piloot de ontstane commissarissenpositie invullen. Bestuursvoorzitter Edwin Wulff: ‘Wat je vaak ziet in een RvC is dat er klassiek wordt geworven. Het wordt bijna als vanzelfsprekend geacht dat iemand heel ervaren moet zijn. Ervaren op een expertisegebied of als toezichthouder. En bij voorkeur allebei. Die stap wordt eigenlijk niet goed besproken. Voor dat je het weet kom je daarom automatisch uit bij iemand van 55+.’

Uiteindelijk kwam Argos Zorggroep uit bij Matthijs van den Heuvel, de 36-jarige Sales & Business Development Manager bij New10. ‘Ik kreeg de tip om te reageren. En moest me er toen in gaan verdiepen wat een RvC doet. Ik ben begonnen met de voorbereiding zoals ik een nieuwe klant vanuit de bank zou leren kennen (Matthijs was destijds relatiemanager bij ABN AMRO). Ik kijk dan eerst naar de structuur, naar het jaarverslag en heb zelfs enkele ratio’s berekend om te zien of de organisatie financierbaar was. Daarnaast ben ik me gaan inlezen wat een remuneratiecommissie en een kwaliteitscommissie doen en heb ik de Governancecode Zorg gelezen. Ik kwam er bij het inlezen al snel achter hoe breed het pallet van de verantwoordelijkheden van een RvC is.’

De bewuste keuze voor een jonge commissaris

Argos stelde met Van den Heuvel bewust een jonge(re) commissaris voor, geeft Wulff aan. ‘Waar zaken voor mij vanzelfsprekend zijn waarom iets georganiseerd is zoals het is, merk ik dat ook bij andere toezichthouders. Matthijs stelt vaker vragen waarom we dingen doen zoals we het doen. Die vraag is heel goed. Want ook voor mij zijn dingen vanzelfsprekend. Door de open vragen van Matthijs, alleen al omdat hij geen ervaring heeft, kom je er zelf ook achter dat zaken soms anders kunnen. Vanuit zijn werkervaring komt Matthijs met heel andere voorbeelden dan iemand die bijvoorbeeld al 20 jaar toezichthouder is in de zorg. Deze verschillende voorbeelden kunnen behulpzaam zijn in de beeldvorming en besluitvorming. Binnen onze RvB en RvC is innovatie altijd al belangrijke agendapunt en dat is verder versterkt met de inbreng van Matthijs.‘

Schakelen naar een maatschappelijke bijdrage

De start van een commissarissencarrière was wennen voor Van den Heuvel. ‘In het begin wilde ik elk onderwerp dat op de agenda stond graag uitgebreid bespreken. Maar dat is niet altijd het geëigende moment. Juist in voorbereiding en tijdens bijeenkomsten met de verschillende commissies, dan is er meer ruimte voor inhoudelijk discussie. Als ik nu vragen heb bijvoorbeeld over een onderwerp uit de kwaliteitscommissie, bel ik vooraf met een andere commissaris of Edwin om verdieping te vragen en te sparren over het agendapunt.

Verder kom ik uit een organisatie waar commercie en cijfers centraal staan. Dan is het wel even schakelen naar een maatschappelijke bijdrage en het hogere doel van kwalitatieve zorg. Niet alles is in cijfers te vatten. Rendement is geen doel op zich, maar wel belangrijk om de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.’

Van den Heuvel voelt zich niet bezwaard door de verantwoordelijkheid als commissaris. ‘Vooral door de manier waarop we als Raad van Commissarissen georganiseerd zijn. We kennen duidelijke structuren, onze verantwoordelijkheden en ook de openheid van het bestuur geeft veel vertrouwen. De Argos Zorggroep is een voorloper op het gebied van transitie, organisatiestructuur en professionalisering en ook op zaken als stakeholdermanagement.’

Een jongere generatie doorbreekt de vanzelfsprekendheid

Van den Heuvel raadt zijn generatiegenoten aan om commissaris te worden, maar plaatst er een kritische kanttekening bij. ‘Zorg er wel voor dat je een goed beeld hebt van waar je ‘ja’ tegen zegt. Realiseer je hoeveel tijd het kost. Toch zeker één à anderhalve dag per maand. Generatiegenoten denken al snel dat het vijfmaal per jaar vergaderen is, maar dat is niet meer van deze tijd. Verder moet je je er bewust van zijn dat het een langetermijncommitment is.’

De komst van de 36-jarige commissaris is volgens Wulff een gouden greep voor de Argos Zorggroep. ‘Volgens mij is het een voorwaarde dat de bestuurders en commissarissen open staan voor andere ideeën. Door een divers gezelschap krijg je andere vragen, neemt je zelfinzicht toe en kun je zaken beter verwoorden. De vanzelfsprekendheid wordt makkelijker doorbroken met een jongere generatie aan boord.’

Kies jij voor een jonge of juist een oudere commissaris? Een van de onderwerpen tijdens de Dag van het Commissariaat is jongere versus oudere commissarissen. De deelnemers zullen ieders toegevoegde waarde bespreken. Meer weten? Ga naar de website van de Dag van het Commissariaat.