Per 1 juli 2019 ontstaat in verband met het statutair terugtreden van één van de leden binnen de Raad van Commissarissen van Countus Groep B.V. een vacature. Wij zijn op zoek naar een commissaris met een financieel-economische achtergrond in de vorm van een accountant (AA/RA) met ervaring in het openbaar beroep. De Raad van Commissarissen komt graag in contact met enthousiaste kandidaten.

Profielschets van de leden van de Raad van Commissarissen van Countus

De Raad van Commissarissen van Countus bestaat uit vijf leden. De raad is collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij beschikt over een voor Countus relevant netwerk, affiniteit heeft met de producten en dienstverlening en verwantschap heeft met de agrarische en/of MKB-sector (met de focus op Zorg en Leisure).

De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • affiniteit met de doelstellingen van Countus;
 • een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste hbo-niveau);
 • toezichthoudende ervaring;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • kunnen werken in teamverband;
 • ervaring met bedrijfsmatige toepassing van ICT-middelen;
 • sterke interesse in financieel-economische vraagstukken;
 • binding met één van de regio’s waarbinnen Countus werkzaam is;
 • eigenschappen als integriteit, discussievaardigheid, besluitvaardigheid, communicatievaardigheid en onafhankelijkheid.

Specifiek kwaliteitsprofiel lid met financieel-economische achtergrond:

Voor het lid met een financieel-economische achtergrond gelden naast de algemene vereisten de volgende aanvullende karakteristieken:

 • beschikt over ervaring als accountant in het openbaar beroep (AA/RA);
 • heeft kennis van de administratieve standaarden, -procedures en –processen (AO/IC);
 • heeft inzicht in de kwaliteitseisen die aan het werk van accountants gesteld worden;
 • is op de hoogte van de geformuleerde verbetermaatregelen die in 2014 door de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep zijn voorgesteld;
 • beschikt over voldoende kennis van ICT-aspecten en –ontwikkelingen;
 • heeft deskundigheid op het gebied van risicomanagement;
 • kan als voorzitter van de auditcommissie leiding geven aan de vergaderingen waarin o.a. de gesprekken met de externe accountant aan de orde zijn.

Nieuw lid RvC

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen nodigen wij vooral ook vrouwen uit om te solliciteren.

Tijdbelasting

De Raad van Commissarissen vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar, daarnaast is er een aantal informele bijeenkomsten. Iedere vergadering vraagt minimaal 1 dagdeel voorbereiding.

Vergoedingsregeling

De leden van de Raad ontvangen een op de zwaarte van de functie en verantwoordelijkheden afgestemde vergoeding.

Benoeming

Voorafgaand aan benoeming zal een betrouwbaarheidstoetsing door de AFM plaatsvinden.

Procedure

Na de briefselectie vinden donderdag 14 of vrijdag 15 maart 2019 oriënterende gesprekken en op vrijdag 5 april 2019 vervolggesprekken plaats. Gedurende het verdere verloop van de procedure bestaat de mogelijkheid tot het inwinnen van referenties.

De organisatie Countus

Countus Groep B.V. is in 1924 begonnen als coöperatie van boeren en tuinders. Een organisatie van gedreven ondernemers die begrepen dat ze samen meer zouden bereiken dan alleen. Inmiddels zijn we al vele jaren een groep zelfstandige bedrijven met in totaal ca. 530 medewerkers verdeeld over 23 vestigingen. En nog altijd geloven we in de kracht van samenwerking. We delen onze kennis en visie, ons netwerk en onze ideeën met klanten in uiteenlopende sectoren.

Countus Groep B.V. heeft een aantal werkmaatschappijen:

 • Countus accountants + adviseurs B.V. richt zich op accountancy, audit, online boekhouden, fiscaal-juridische zaken, bedrijfsadvisering, personeelsadministratie, personeelsmanagement, salaris online, ruimtelijke ordening en milieu, AVG, fusies, overnames, strategisch advies, internationaal ondernemen en online HR-advies.
 • Subvention Groep B.V. met daaronder Subvention B.V. en Zienergie B.V.
 • Subvention B.V. richt zich op het begeleiden en realiseren van subsidie-aanvragen op zeer breed terrein. Zienergie B.V. adviseert rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • WeCapital B.V. richt zich op het vinden van een passende financieringsstructuur.
 • Stichting Nalatenschapsbeheer en Bewindvoering Countus richt zich op fiscale, financiële en juridische ontzorging voor en na overlijden.
 • C3A richt op agro en agri advisering.

Countus Groep is actief op een tweetal markten:
1. Agro & Agri
2. MKB: verschillende sectoren en met focus op Zorg & Leisure

Vragen?

Meer informatie over de functie, de raad en de werkwijze van de raad vindt u op de website www.countus.nl

Voor verdere vragen over Countus Groep kunt u terecht bij de heer B.E.J. (Bob) Seemann (algemeen statutair directeur, tel. 06-532 12 450) en voor vragen over de Raad van Commissarissen bij de heer D.J. (Dick) Verhoeven (voorzitter Raad van Commissarissen, tel. 06-512 26 885).

Reactie

Is uw belangstelling gewekt en voldoet u aan het profiel? Dan nodigen wij u uit voor vrijdag 1 maart 2019 te reageren door uw e-mail te richten aan Krista Schra: k.schra@countus.nl