De Dag van het Commissariaat heeft Talitha Muusse en Samuël Verpalen (Blikverruimers) toegevoegd aan het programma. Met de komst van Muusse en Verpalen is de programmering compleet.

Blikverruimers heeft de ambitie om Nederland toekomstklaar te maken: zij dagen de bestuurlijke status quo uit. Talitha Muusse en Samuël Verpalen geloven in diversiteit in raden van commissarissen en toezicht. Met andere woorden: Muusse en Verpalen willen de RvC’s ‘ontgrijzen’. In een duo-gesprek met de ervaren toezichthouder Arjen Dorland voorspelt een nieuwe generatie in de boardroom. ‘De jonge commissaris staat voor de deur. Het is een beetje een rebelse boodschap die we met Blikverruimers naar buiten brengen. We zijn er niet op uit om de boardroom te bestormen, dat was meer de stijl van de jongeren in de jaren zestig.’

Zie ook: De bewuste keuze voor een jonge commissaris

‘Millennials willen juist samen met de huidige generatie bestuurders onderzoeken hoe we elkaar kunnen aanvullen, in goede dialoog’, vervolgt Muusse. ‘Ik zie een grote mate van interesse bij jongeren om op strategisch niveau mee te denken. Maar in de praktijk zijn er nog weinig jonge commissarissen die daadwerkelijk benoemd zijn.’

‘Diversiteit leidt tot betere besluiten en beter toezicht’, geeft Muusse aan in Trouw. ‘Jongere leden zien toe op een beter contact met jonge doelgroepen”, zegt ze in een artikel in Trouw. “Ik heb gesolliciteerd zonder dat ik precies wist wat een raad van toezicht inhield, maar ik heb ervaren dat je met zo’n zetel op een bijzondere manier betrokken bent bij het bestuur en dat je, weliswaar op afstand, óók verantwoordelijkheid draagt.’

De rebelse jonge commissaris

Muusses komst als jonge toezichthouder stuitte op weerstand. ‘Omdat ik weinig ervaring had en dat vond ik een terechte houding, maar ik heb opleidingen en cursussen gedaan zodat ik nu deskundigheid inbreng in combinatie met het rebelse van een jongere én het frisse van een ondernemer. Ik ben het allemaal.’

Programma Dag van het Commissariaat compleet

Met de komst van Muusse en Verpalen is de programmering van de Dag van het Commissariaat compleet. Opening speaker is Prinses Laurentien, oprichter van Missing Chapter. Met de stichting wil Laurentien kinderen een stem geven in onze maatschappij. Alle bedrijven zouden volgens de prinses naast een raad van commissarissen een Raad van Kinderen moeten hebben.Margot Scheltema, commissaris van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), TNT Nederland en Nedap is tevens keynote speaker. Scheltema is beroepscommissaris en bovendien één van de invloedrijkste commissarissen van corporate Nederland.

Mart de Kruif, voormalig commandant Landstrijdkrachten, vertelt over zijn visie op leiderschap met lessen uit de praktijk waarin keuzes soms een kwestie van leven of dood waren. Nederland staat bekend als een two-tierland. Ervaren non-executive director Hans-Peter Evers gaat dieper in op de keuze tussen one-tier- en het two-tiermodel. Michel Schuurman, directeur Politiek en Economie bij MVO Nederland, bespreekt de strijd tussen duurzaamheid en financiële winst.

Meer info over de Dag van het Commissariaat vind je op: dagvanhetcommissariaat.nl