DOK is in verband met het verstrijken van de zittingstermijn op zoek naar twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht. De gemiddelde urenbelasting is circa 10 tot 15 uur in de maand.

DOK is een innovatieve openbare bibliotheek. Met aan de basis een krachtig team van 97 collega’s en ruim 120 vrijwilligers weten we tienduizenden Delftenaren aan ons te binden. DOK werkt vanuit de overtuiging dat iedereen blijft groeien en vanuit de volgende vijf waarden: plezier, innovatie, samenwerking, maatschappelijk verbeterend en daadkracht.

DOK Centrum huist in het nieuwe OPEN, een initiatief van DOK en De VAK, Centrum voor de kunsten. OPEN is de informele ontmoetingsplaats van Delft waar taal, cultuur en techniek samenkomen. Of je nu komt om te lezen, muziek te maken, te dansen, te schilderen of lekker te eten: iedereen is welkom! De andere locatie van DOK is DOK Voorhof, waar onder andere het Taalhuis in is gevestigd.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) toetst de beleids- en strategievorming van Stichting DOK en fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder. Leden houden op kritische wijze en onafhankelijk van elkaar toezicht op de stichting. De RvT bestaat uit 6 leden. Zij hebben tevens een ambassadeursfunctie binnen en buiten Delft.

Ter wille van de gewenste dynamiek heeft de RvT in onderling overleg een rooster van aftreden opgesteld, uitgaande van twee benoemingstermijnen van vier jaar. De vacatures ontstaan in het kader van de uitvoering van dit rooster. Er wordt een beperkte financiële vergoeding verstrekt.

Profielschets

Gezien de huidige samenstelling van de RvT gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een goed zicht op en ervaring met governance en financiën en/of een grote affiniteit met culturele activiteiten. Gelet op de relatie met Delft enerzijds en het bedrijfsmatige karakter van de organisatie anderzijds is een binding met Delft een pré.

Wij zijn op zoek naar kandidaten met bestuurlijke ervaring op niveau in het bedrijfsleven of met een soortgelijke achtergrond in research & development en de wetenschap, bij de overheid of bij een maatschappelijke organisatie.

De ambassadeursfunctie en het daarbij behorende netwerk worden belangrijk geacht. Soms kan ook een bijzondere deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid, organisatie van een groot instituut en dergelijke, directe praktische betekenis hebben voor de RvT.

De RvT streeft naar diversiteit van de leden voor wat betreft politieke achtergrond, sekse, afkomst en leeftijd.

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne van Kalmthout, voorzitter van de Raad van Toezicht, via 06-30292499 of m.vankalmthout@outlook.com of op de website kijken.

Je sollicitatiebrief en cv kun je richten aan de Raad van Toezicht Stichting DOK, t.a.v. Dascha Groenewegen Postbus 2938, 2601 CX Delft of via e-mail versturen naar d.groenewegen@dok.info. De sluitingsdatum is vrijdag 22 maart om 17.00 uur. De gesprekken vinden plaats op 1 en 2 april in de avonduren.