Stichting Haags Historisch Museum is, in verband met op einde lopende termijnen, op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.

Stichting Haags Historisch Museum bestaat uit het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort. Het Haags Historisch Museum verrijkt,  boeit en inspireert mensen met de geschiedenis en het erfgoed van Den Haag. Het Museum de Gevangenpoort betrekt een breed publiek bij de geschiedenis van het strafrecht in Nederland.

Het Haags Historisch Museum staat aan de vooravond van een vernieuwingsslag. Het museum ontwikkelt onder leiding van de directeur-bestuurder en een onlangs aangestelde directeur Vernieuwing een ambitieus plan voor de modernisering van de presentaties, de renovatie van het museumgebouw en het versterken van de organisatie. Dit plan zal een belangrijk onderdeel zijn van het beleidsplan dat eind 2019 voor de cultuurplanperiode 2021-24 bij de gemeente Den Haag zal worden ingediend.

Functie

De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Ook stimuleert en adviseert de Raad de directie bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De raad vindt diversiteit van leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond belangrijk. Een diverse raad functioneert sterker en effectiever. De raad bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 7 personen. De raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar en de functie is onbetaald. De termijnen van de zittingsduur zijn vier jaar en een lid kan maximaal twee termijnen bekleden.

Eisen

  • toepassen code culturele diversiteit
  • toepassen governance code cultuur
  • beschikken over relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring
  • beschikken over een voor de museale wereld relevant netwerk (politiek, cultuur, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) en bereid zijn dit in te zetten voor de Stichting
  • affiniteit met de missie en strategie van beide musea en met (de geschiedenis van) Den Haag

Contact

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Marco van Baalen (06-54 30 46 21) of met Judith Jeurissen, lid van de Raad van Toezicht (06-52 74 45 85). Om te solliciteren stuurt u uw CV en motivatie voor 26 maart naar Marco van Baalen, directeur-bestuurder (vanbaalen@haagshistorischmuseum.nl). Ook kunt u bij hem het Reglement voor de Raad van Toezicht opvragen. Kennismakingsgesprekken zijn gepland op dinsdag 16 en/of donderdag 18 april 2019.