ROC Twente is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2.000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor circa 20.500 studenten en cursisten. Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, ‘in-company’ bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.

Functie

Deskundigheid en ervaring:

 • Bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie), danwel strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot grote organisaties
 • Brede maatschappelijke ervaring, inzicht in maatschappelijke en sociaal-economische processen, verhoudingen en ontwikkelingen
 • Branchekennis
 • Brede kennis van de ontwikkelingen in de onderwijssector en de daarbij relevante wet- en regelgeving
 • Kennis van arbeidsmarktvraagstukken
 • Financiële / bedrijfseconomische kennis: een lid van de Raad van Toezicht heeft affiniteit met hetgeen met betrekking tot ‘good governance’ van een organisatie mag worden verwacht en is in staat om scherp toezicht te houden op zowel financiën als de kwaliteit van het onderwijs, onraad tijdig te zien en het College van Bestuur proactief te adviseren.

Vaardigheden/persoonlijkheid:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Analytisch vermogen
 • Affiniteit met de relatie onderwijs – arbeidsmarkt – bedrijfsleven
 • Affiniteit met middelbaar beroepsonderwijs waarin goede professionele docenten jonge mensen een ambacht leren
 • Vermogen om op basis van een heldere scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur rolvast als toezichthouder te kunnen opereren
 • Verankering in de regio of inbreng van buiten de regio (bij voorkeur actief in bestuurlijk netwerk regio)
 • Een collegiale instelling (adviestaak en toezicht in teamverband vorm kunnen geven), een onafhankelijke positie en een transparante/integere handelwijze
 • Handen op de rug, maar doortastend beslissen/besluiten waar nodig
 • Kritisch durven en kunnen zijn; tegenstellingen niet uit de weg gaan (op constructieve wijze)
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven
 • Complexe situaties vanuit verschillende invalshoeken kunnen beoordelen
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten, gevoel voor maatschappelijke issues
 • Strategisch en op hoofdlijnen denken.

Achtergrond:

 • Onderhoudt goede contacten met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Twente
 • Voldoende tijd willen en kunnen maken (beschikbaarheid); niet alleen voor reguliere vergaderingen maar ook voor andere noodzakelijke activiteiten en het zich eigen maken van de relevante informatie
 • In staat tot kritische zelfreflectie
 • Onafhankelijkheid en onbevangenheid.

Gezien de huidige samenstelling van onze Raad van Toezicht en ons streven om een afspiegeling te zijn van de maatschappij, roepen wij vooral ook vrouwelijke kandidaten met een migratieachtergrond op om te solliciteren.

Contact

Bij interesse kun je solliciteren via deze link.