Beddenreus Beter Bed wil Gabrielle Reijnen als nieuwe commissaris. Reijnen is de beoogde opvolger van Els de Groot.

Gabrielle Reijnen is momenteel commissaris bij Avantium en Aegon Bank en bestuurslid van de Stichting Continuiteit Merus. Reijnen wordt ook voorzitter van de auditcommissie. Aandeelhouders kunnen zich tijdens de aandeelhoudersvergadering van 25 april uitspreken over de voorgenomen benoeming.

Zie ook: ‘Commissaris, is jouw organisatie gereed voor de toekomst?’

Els de Groot is inmiddels vertrokken als commissaris van Beter Bed. De Groot wordt Chief Risk Officer bij Nederlandse financiële instelling Rabobank. Volgens de matrassenverkoper moest De Groot aftreden vanwege ‘tegenstrijdige beroepsactiviteiten’. Zij was sinds mei 2011 actief voor de raad van commissarissen van Beter Bed.

Waardig opvolger Els de Groot

President-commissaris Dirk Goeminne noemt Reijnen ‘een waardig opvolger van mevrouw De Groot’. ‘Als financieel expert heeft Reijnen 25 jaar ervaring op het gebied van financing, corporate finance, advisering bij fusies & overnames, debt & equity capital markets, risicomanagement, cashmanagement, corporate governance en compliance waardoor zij tevens de rol van Voorzitter van de Auditcommissie goed kan vervullen.’

Dag van het Commissariaat 2019