Diversiteit op het gebied van leeftijd in de boardroom blijft een belangrijk en interessant gespreksthema. Bijna alle Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen zeggen het erover eens te zijn dat deze diversiteit belangrijk is. In de praktijk blijkt leeftijd allerminst een prioriteit. 

Steven Schuit, ervaren toezichthouder en schrijver van een boek over de rol van een president commissaris, vindt diversiteit geen speerpunt: ‘Niemand is tegen diversiteit, maar het moet wel nut hebben.’ Volgens Schuit is een opleiding met stageplek zeker niet genoeg. Je leert daar zeker wel iets, maar je hebt geen toegevoegde waarde voor de RvC/RvT. ‘Wie niet weet hoe financiering werkt of hoe je innovaties moet realiseren hoort niet thuis in een board room.’

Zie ook: Jonge commissaris: kiezen, aanpassen en slagen

Deze stellige attitude van Schuit valt niet bij iedereen in de smaak. Lara Luten (32), bestuurslid van Blikverruimers, het jongste lid van de RvT van World Press Photo reageert: ‘Veel klanten en werknemers zijn millennials en als je hun stem wilt horen, moeten ook zij toezichthouder kunnen worden.’ Zij vindt juist dat ervaring geen vereiste is. Een jongere brengt, volgens haar, vernieuwing in een board room. Dat de jongere soms domme vragen stelt is zelfs een pluspunt. Luten: ‘Al is die vraag dom, dan is het er vaak wel een die leeft bij publiek.’

Diversiteit in de boardroom, geen geijkte lijstjes

Ook Melek Usta, directeur bij Colourful People, is geprikkeld door de instelling van Schuit. ‘Natuurlijk is ervaring belangrijk, maar wij kunnen ook prima jonge toezichthouders met ervaring leveren. Zij kunnen direct aan het werk, maar ze hebben net een andere invalshoek en staan niet op de geijkte lijstjes.’ Melek vindt het belangrijk dat jongeren organisaties vanuit een ander perspectief bekijken. Ook vindt zij dat het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties is hier in de publieke sector op in te zetten.