Onderwijsorganisatie KBA Nw West zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. In haar samenstelling is de Raad van Toezicht een multidisciplinair en multicultureel team. Een afspiegeling van de scholen en Amsterdam. Gelet op de huidige samenstelling zoekt de raad versterking op het gebied van onderwijs & kwaliteit en op het gebied juridisch & governance.

Stichting KBA Nieuw West is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs in Amsterdam West. Sinds juli 2016 wordt gewerkt met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de stafmedewerkers en de directeuren van de zeven scholen die deel uitmaken van de stichting. KBA scholen hebben de ambitie om blijvend het beste onderwijs te verzorgen en zich continu te blijven ontwikkelen. KBA scholen zijn Amsterdamse scholen en werken binnen een grootstedelijke context. De stichting en de scholen hebben te maken met politiek/bestuurlijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau. Zij zijn maatschappelijk breed geïnformeerd.

Functie

Het volgende wordt gevraagd van de gegadigden:

 • Respecteren van de grondslag en de doelstelling van de stichting.
 • Voldoende tijd en energie om de functie als lid van de Raad van Toezicht uit te oefenen.
 • Kunnen acteren op de grootstedelijke situatie van de stichting.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Academisch werk- en denkniveau en een brede maatschappelijke oriëntatie.
 • Flexibele agenda, beschikbaarheid en afspraakbetrouwbaarheid.
 • Visie op en bekend met toezichthouden en bij voorkeur toezichthoudende ervaring.
 • Bekend met de veelkleurige Amsterdamse samenleving en mentaliteit.

Specifiek profiel voor onderwijs & kwaliteit:

 • kennis van, inzicht in en affiniteit met het (basis)onderwijs;
 • kennis van onderwijsprocessen & kwaliteit;
 • vanuit woon/werkomgeving verbonden met Amsterdam en bij voorkeur met de multiculturele samenleving.

Dit lid wordt geworven op bindende voordracht van de GMR.

Specifiek profiel voor governance & juridisch:

 • expertise en adviesvaardig op het gebied van governance, juridische vraagstukken en wet- en regelgeving, kennis van arbeidsrecht strekt tot aanbeveling;
 • affiniteit met doelstelling en het werkveld van KBA Nieuw West, bij voorkeur verbonden met Amsterdam en de multiculturele samenleving;
 • goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Inge Haan via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61