Wegens het aflopen van de termijn van één van de lede is Stichting de Akker op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De functie is onbezoldigd.

Stichting De Akker is ontstaan na de fusie van de Timotheüsschool te Oldebroek en VPCPO De Akker, eveneens te Oldebroek. Deze fusie vond op 1 juli 2017 plaats. De stichting draagt de naam ‘De Akker’, geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier uit het bijbelboek Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en onderwijs vormen de scholen van ‘De Akker’ een vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar hun gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God als vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane verlosser, is daarvan de basis. Bij De Akker gaan verspreidt over acht locaties in de kernen Hattemerbroek, Kamperveen, ’t Loo, Noordeinde, Oldebroek en Wezep ongeveer 950 kinderen naar school en werken ongeveer 120 medewerkers (60FTE). Het bestuur bestaat uit een tweehoofdig College van Bestuur.

Functie

Specifiek voor deze vacature is deskundigheid en ervaring op het gebied van onderwijs(kunde) en/of pedagogiek vereist. Dit blijkt uit een aantoonbare affiniteit met de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Twee belangrijke eigenschappen zijn een op actie en resultaatgerichte instelling en het kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van de waardengedreven cultuur van De Akker.

Het betreft een benoeming voor vier jaar, met een eenmalig mogelijkheid tot herbenoeming. De verwachtte tijdsbesteding bedraagt ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar. Naast ongeveer vier vergaderingen met het College van Bestuur betreft het vergaderingen van de remuneratiecommissie/auditcommissie, werkbezoeken en overleg met de locatiedirecteuren.

Contact

Belangstellenden kunnen hun interesse tot en met 2 mei 2019 kenbaar maken door een motivatiebrief en actueel CV te sturen aan vacature@stichtingdeakker.nl. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Carlo van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht (06 513512 62) of Bart Kloppenburg, lid College van Bestuur (06 40585336).