Stichting Confessioneel Primair OnderwijsWaterland en Montessori Onderwijs Purmerend zoekt een nieuw lid voor de RvT, dit lid zal tevens lid zijn van de audit commissie.

Stichting CPOW is verantwoordelijk voor veertien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, verspreid over zestien locaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer. Onder de verantwoordelijkheid van de stichting valt tevens een schakelklas voor nieuwkomers. Het bestuur en de raad van toezicht van CPOW vormen sinds 2010 ook het bestuur van de Stichting Montessori Onderwijs Purmerend. Stichting MOP beheert één school in Purmerend en telde op 1-10-2018 221 leerlingen. Stichting MOP werkt vanuit de neutraal bijzondere grondslag en heeft als doel het geven van basisonderwijs dat uitgaat van de eigen unieke mogelijkheden van het individu, gebaseerd op de visie van Maria Montessori.

Functie

De raad van toezicht (rvt) van CPOW/MOP streeft naar professioneel toezicht vanuit een eenduidig toezichtkader. Voor alle leden geldt dat zij:

• de confessionele en onderwijskundige identiteit van CPOW, zoals geformuleerd in de identiteitskaart, en die van MOP onderschrijven;
• brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring hebben;
• affiniteit hebben met de doelstellingen van CPOW en MOP;
• beschikken over een positief kritische instelling;
• in staat zijn om met verschillende belangen om te gaan;
• voldoende afstand kunnen bewaren tot het college van bestuur van de stichtingen maar waar nodig wel doortastend kunnen optreden;
• in staat zijn in grote lijnen te denken;
• vanuit een specifieke deskundigheid een eigen bijdrage kunnen leveren aan het toezicht op het bestuur van CPOW/MOP, waarbij het gaat om deskundigheid op de volgende terreinen:
– onderwijs en kwaliteit;
– human resources;
– financiën en risicobeheersing;
– juridische zaken;
– identiteit.
• beschikken over een relevant netwerk;
• werkzaam zijn (geweest) in een organisatie die qua omvang en complexiteit minstens vergelijkbaar is met CPOW/MOP;
• bij voorkeur woonachtig zijn in het verzorgingsgebied van CPOW en MOP;
• beschikken over een academisch werk- en denkniveau.
De raad van toezicht heeft een auditcommissie ingesteld die bestaat uit twee van haar leden. De auditcommissie adviseert de rvt op alle mogelijke financiële onderwerpen binnen CPOW/MOP, zoals bijvoorbeeld:
• de (meerjaren)begroting;
• de tussentijdse financiële rapportages;
• het accountantsverslag;
• de financiële paragraaf in beleidsstukken;
• het naleven van het treasurystatuut;
• interne en externe risicoanalyses en risicobeheersing.

Voor het goed uit kunnen voeren van de functie vindt er regelmatig overleg plaats met het college van bestuur, de controller, de externe accountant en indien nodig het administratiekantoor.

Voor het lid rvt dat deelneemt aan de auditcommissie geldt dat hij/zij:

• inhoudelijk bekend is met de hierboven genoemde financiële onderwerpen;
• ruime werkervaring heeft opgedaan in een zware financiële functie;
• kennis heeft van operationele bedrijfsvoering, bij voorkeur binnen de onderwijssector;
• bekend is met de moderne opvattingen op het gebied van corporate governance.

Contact

Bij interesse in de vacature en een passend profiel kun je je CV en motivatiebrief versturen naar werken@cpow.nl onder vermelding van sollicitatie lid rvt, ter attentie van Joke Pels.