De Rijswijkse Schouwburg is op zoek naar een nieuwe lid voor de Raad van Toezicht. Specifieker met het aandachtsgebied Marketing.

De Rijswijkse schouwburg is een centraal gelegen en goed bereikbare schouwburg aan de rand van Den Haag. Met zo’n 200 professionele voorstellingen en een kleine 100.000 bezoekers per jaar ontvangen we bezoekers uit de regio groot Haaglanden en ver daarbuiten.

De organisatie bouwt mee aan een creatieve samenleving in Rijswijk door de inwoners op gastvrije, prikkelende en verbindende wijze het brede spectrum van kunst en cultuur te laten beleven. De Rijswijkse Schouwburg is het podium van en voor en in de stad, waar inwoners, organisaties, scholen en bedrijven zich thuisvoelen, zich laten verrassen en inspireren door het unieke wat kunst en cultuur te bieden hebben. Hier kan iedereen ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid door écht een avond uit te zijn of door onverwachte ontmoetingen aan te gaan.

De Rijswijkse Schouwburg is in beweging. Zij zetten zich actief en enthousiast in om verbindingen te leggen tussen mensen en initiatieven en werken samen met andere maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen en culturele verenigingen. Naast de programmering in hun eigen theater zoeken ze de Rijswijker op. Met hun initiatieven als De Stad als Podium, De Culturele Zaterdag en het Festival in de Vijver willen ze de drempel verlagen en podiumkunsten bereikbaar maken voor iedereen in Rijswijk.

Functie

De principes van de Governance Code Cultuur 2019 vormen het uitgangspunt voor het besturingsmodel van de Rijswijkse Schouwburg. De Governance Code Cultuur bevordert goed toezicht en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en daarmee de continuïteit (in al haar facetten en aandachtsvelden) van de Schouwburg. Tevens staat de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Daarin onderschrijft zij de inhoudelijke missie en visie van de Rijswijkse Schouwburg. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur/bestuurder en neemt in haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen van de statuten en Governance Code Cultuur in acht.

De Raad van Toezicht komt vier keer per jaar in vergadering bijeen. Conform de Governance Code Cultuur en statuten van de stichting bedraagt de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

EISEN

Algemene criteria Raad van Toezicht
Naast affiniteit met de missie en strategische doelstellingen van De Rijswijkse Schouwburg en voldoende beschikbaarheid, beschikken leden van de Raad van Toezicht over de volgende kwaliteiten:

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en kan omgaan met verschillende belangen;
 • Beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Beschikt over een breed relevant netwerk en is bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting;
 • Heeft affiniteit met en inzicht in de culturele sector en een visie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving;
 • Heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de rol van de toezichthouder hierbij;
 • Weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie;
 • Is integer;
 • Heeft kennis van en inzicht in financiën, kan cijfers lezen en inzichtelijk maken;
 • Beschikt over de vaardigheden om de rol van sparringpartner richting bestuur en organisatie goed vorm te geven.

Deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Marketing
Voor dit profiel wordt er gezocht naar een kandidaat die:

 • Ruime kennis en ervaring heeft van de hedendaagse inzet van Marketing in de ruimste zin van het woord.
 • Beschikt over een bedrijfsmatige visie; denkt vanuit business cases en kansen, zonder de risico’s uit het oog te verliezen;
 • Begrijpt wat (cultureel) ondernemen inhoudt in een ‘not for profit sector’;
 • De publieke waarde van Kunst en Cultuur vanuit een zakelijke benadering weet te benoemen;
 • Beschikt over een sterk zakelijk netwerk, met name in de Randstad (Zuid -en Noord Holland en Utrecht).

Contact

Voor uw reactie en/of eventueel meer informatie over de functie kunt u mailen met de directeur-bestuurder Marc Schultheis via lydia@rijswijkseschouwburg.nl