De Kubus Lelystad is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Dit wegens het vertrek van twee leden De Kubus is op zoek naar mensen met een onderwijskundige en/of marketing- en communicatie achtergrond.

Kubus verbindt zoveel mogelijk (jonge) Lelystedelingen met kunst en cultuur. Of dat nu bij Kubus zelf, op scholen of in de wijken gebeurt, het stimuleren van enthousiasme in (de beoefening van) kunst en het ontwikkelen van creatief talent, is alles waar het om draait. Kubus biedt kunst en cultuur voor iedereen: op school en in de vrije tijd. Voor jong en oud. Voor mensen met een beperking. Van beginner tot gevorderde. Daarnaast is Kubus theater, concertzaal, open podium en tentoonstellingsruimte in één.

Functie

Profiel

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 • Beschikking over een voor de stichting relevant netwerk;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en attitude om de directie met raad ter zijde te staan en als klankbord te functioneren;
 • Het vermogen het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
 • Het vermogen advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen;
 • Het vermogen zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid: de RvT komt 6-8 keer per jaar bij elkaar;
 • Bereidheid zich blijvend te verdiepen in ontwikkelingen van de sector in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder;
 • Woonachtig in Flevoland, bij voorkeur in Lelystad.

Contact

Voor nadere informatie over deze vrijwilligersfunctie kun je contact opnemen met de voorzitter van de benoemingscommissie, de heer J. van Gelder, 06 21 82 04 15 of via e-mail.

Je reactie ontvangen ze graag uiterlijk 19 mei 2019, bij voorkeur per mail.