Stichting Breda Actief is op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De functies zijn onbezoldigd.

Breda Actief is er voor iedereen in Breda die aan de slag wil met sport en beweging. Voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen, maar ook voor mensen met een beperking. Je kunt er terecht als vrijwillgersorganisatie of sportvereniging, maar ook wanneer je op zoek bent naar vrijwillgerswerk.

Functie

De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie leden met focus op financiën, communicatie en organisatie-ontwikkeling. Vanuit hun specifieke deskundigheid treden zij op als sparringpartner voor de Raad van Bestuur (RvB). Als lid hebben zij een toezichthoudende rol ten opzichte van het bestuur en nemen zij verantwoordelijkheid voor de continuïteit vanuit de doelstellingen van de organisatie.
Specifiek voor de kernthema’s sport & bewegen en vrijwilligerswerk/-ondersteuning is de RvT op zoek naar uitbreiding met twee leden.

Door de positieve sfeer en de open relatie met het bestuur, kun je als toezichthouder én sparringpartner veel toevoegen aan de ontwikkeling op de gebieden sport & bewegen (Breda Actief) of vrijwilligerswerk/-ondersteuning (MOOIWERK) binnen Breda.
Natuurlijk breng je daar wel een en ander voor mee:

  • Je bent goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van sport & bewegen of vrijwilligerswerk/-ondersteuning en deelt ze met en verbindt ze aan de organisatie.
  • Je hebt een relevant netwerk in en om Breda op het gebied van sport & bewegen of vrijwilligerswerk/-ondersteuning.
  • Je kijkt onafhankelijk, denkt vrij en buiten kaders mee naar de toekomst(strategie) en het functioneren van het bestuur en de organisatie.
  • Je wil en kan ambassadeur zijn voor één van beide kernthema’s.
  • Uiteraard heb je affiniteit met de doelstellingen van Stichting Breda Actief.
  • Je levert onbezoldigd je bijdrage.

Contact

Pas je in het profiel en wil je graag een bijdrage leveren? Stuur voor 17 mei 2019 je motivatie en cv per mail naar Anneloes van Wingerden, directeur-bestuurder: a.van.wingerden@breda-actief.nl.