Kinderopvang stichting SkippyPePijN is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht binnen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Dit wegens het, volgens het schema, aftreden van één van de leden.

SkippyPePijN is een gedegen organisatie voor kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en voor- en tussen schoolse opvang voor kinderen van 0–12 jaar binnen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Een middelgrote organisatie met 20 groepen kinderopvang 0 – 4 jaar, 15 groepen peuteropvang en 36 groepen buitenschoolse opvang, verdeeld over 18 locaties. Er zijn 250 gediplomeerde pedagogisch medewerkers werkzaam. SkippyPePijN is samenwerkingspartner van twee grote schoolbesturen. Vanuit deze rol werken ze gefaseerd toe naar diverse (Integrale) Kind Centra. SkippyPePijN is maatschappelijk betrokken en staat open voor ontmoeting en/of samenwerking met scholen en andere organisaties in de wijk wat het speelveld voor de kinderen vergroot. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan de professionele begeleiding, verzorging, voorzieningen en accommodaties. SkippyPePijN zet zich in om klantgericht te werken en ouders een goede kwaliteit en zorg te bieden met een daarbij passende en verantwoorde prijs.

Functie

Algemene eisen aan een lid van de Raad van Toezicht:

-Positief kritisch ingesteld en kan de Raad in haar overwegingen uitdagen.
-Analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren.
-Je hebt oog voor kritische informatie, beziet mogelijkheden en risico’s, vraagt door en zoekt naar belangwekkende details.
-In staat tot constructieve samenwerking met inspraak- en medezeggenschaporganen.
-Is in voorkomende gevallen bereid en in staat als sparringpartner van de directie te fungeren, zonder daarbij de primaire taak van de Raad uit het oog te verliezen.
-Is zich bewust van potentiële integriteitsconflicten en acteert hierop preventief.

Het profiel van onze kandidaat:

Ben je betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en geïnteresseerd in de kinderopvang en toezichthoudende activiteiten, dan nodigen zij je uit te solliciteren. Daarnaast verwachten ze van de kandidaat een onafhankelijkheid: geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met de bestuurder en medewerkers van SkippyPePijN, zodat er geen structurele belangentegenstellingen zijn, noch de verdenking daarvan kan ontstaan.

Profiel Juridisch:

Zij zoeken een actieve kandidaat met een WO denk- en werkniveau. Een kandidaat die midden in het leven staat, die de grondslag van SkippyPePijN onderschrijft en zich in haar/zijn verdere maatschappelijk handelen bewust is van de voorbeeldfunctie voor de gehele organisatie. Een kandidaat die ook als sparringpartner van de directeur-bestuurder kan fungeren bij de grote uitdagingen waar de organisatie voor staat.

Gezien de samenstelling van de Raad zijn zij op zoek naar een kandidaat met affiniteit met kinderopvang en bij voorkeur in combinatie met juridische kennis/inzicht. Zij nodigen – gezien de huidige samenstelling van de Raad – vooral vrouwelijke kandidaten uit om te reageren.

Als pré geldt:

-Regionale binding
-Ervaring als toezichthouder met een gewaardeerde balans in de mix van betrokkenheid, rolverantwoordelijkheid en distantie.

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming van twee keer drie jaar. De RvT vergadert in beginsel zes keer per jaar en de leden ontvangen een passende vergoeding conform de adviesregeling van de Nederlands Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang.

Contact

Zij ontvangen graag uw sollicitatiebrief en CV voor 13 mei. S.v.p. te richten aan: SkippyPePijN, t.a.v. Mevr. S de Jonge, Postbus 39, 2640 AA Pijnacker. Een e-mail sturen kan via s.dejonge@skippypepijn.nl