Museum Speelklok in Utrecht is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Het gaat om een functie met het profiel Marketing en Strategie.

In het hart van de stad Utrecht, in de Middeleeuwse Buurkerk, bevindt zich Museum Speelklok. Het museum beheert een collectie van ruim 12.000 zelfspelende muziekinstrumenten die dagelijks wordt gedemonstreerd. Om deze live muziek mogelijk te maken, hebben ze een restauratie-atelier waar de oude ambachten van klokkenmaker en orgelbouwer worden beoefend. Met hun wereldwijd vermaarde kennis hebben ze zich internationaal op de kaart gezet en trekken ze ook veel buitenlandse bezoekers. Jaarlijks ontvangt Museum Speelklok ruim 100.000 bezoekers. Ze willen laagdrempelig zijn voor een breed en divers publiek, tegelijkertijd willen ze aansluiten bij maatschappelijke thema’s en leerdoelen van scholen. Om dat mogelijk te maken, blijven ze innoveren. Zo hebben ze recent speciale programma’s gerealiseerd voor blinden en slechtzienden en  werken ze hard aan een interactieve Muziek- en Techniekpromenade voor 2022.

Functie

De Raad van Toezicht heeft minimaal 5  en maximaal zeven leden; een lid is afkomstig uit het bestuur van de Vereniging Vrienden van Museum Speelklok. Het toezicht is gericht op de lange termijn strategie, de financiële kaders en de beleidsvoering van de directie. Daarnaast staan de individuele leden vanuit hun eigen expertisegebied de directie met raad en daad terzijde. Dit vraagt om toezichthouders met een nauwe betrokkenheid bij het museum.

In haar samenstelling waarborgt de Raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, culturele  achtergrond en gender. De samenstelling is zo dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs, conform de Code Cultural Governance. Deskundigheid en ervaring ten aanzien van efficiënte bedrijfsvoering en het realiseren van eigen inkomsten zijn gespreid aanwezig. Daarnaast heeft ten minste een lid inhoudelijk verstand van het functioneren van een museum.

Binnen dit kader zoeken zij een betrokken toezichthouder die bij voorkeur in zijn/haar hoofdfunctie eindverantwoordelijk is voor marketing en communicatie, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. De nieuwe toezichthouder heeft kennis van en ervaring met innovatieve (online) marketing strategie. Hij/zij is creatief en realistisch ten aanzien van versterking van het publieksbereik in de culturele sector.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar iemand met een andere culturele achtergrond.

Contact

Reageren kan tot 21 juni 2019 door een e-mail te sturen naar mvandijk@museumspeelklok.nl. Voor informatie kun je contact opnemen met Marian van Dijk, directeur van Museum Speelklok, via telefoonnummer 06 30147306.