Vorige week werd bekend dat Gabrielle Reijnen toch niet door zal gaan als commissaris bij Avantium. Kort daarna werd de zoektocht naar een nieuwe commissaris gestart. Inmiddels is die gevonden in de persoon van Rob van Leen.

Gabrielle Reijnen trok de mogelijkheid tot haar herbenoeming als commissaris van Avantium in. Hoewel deze wel op de agenda stond voor de algemene vergadering. Kort voordat deze plaatsvond werd bekend dat het agendapunt geschrapt was. Reijnen had zich na ‘zorgvuldig afwegen’ teruggetrokken. Avantium moest dus op zoek naar een nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. Deze is nu gevonden.

Zie ook: Rogier Jacobs nieuwe commissaris Vion Foodgroup 

Reijnen zal vervangen worden door Rob van Leen, werd bekend gemaakt na de algemene vergadering van het chemiebedrijf. Van Leen is al werkzaam als Chief Innovation Officer (CIO) bij DSM. Daarnaast vervult hij al een aantal toezichthoudende functies, onder andere bij Houdstermaatschappij Zuid-Holland. Denis Lucquin is herbenoemd als commissaris. Verder stemde de aandeelhouders met alle agendapunten in.